Bộ Tài chính chỉ đạo:

Cước vận tải ô tô phải giảm theo đúng lộ trình

PV.

Trong năm 2015, trước xu hướng giảm sâu của giá xăng dầu, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đã có nhiều công văn phối hợp trong chỉ đạo và quản lý giá cước vận tải bằng ô tô, đảm bảo giá cước theo sát biến động giảm giá của xăng dầu...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong năm 2015, trước xu hướng giảm của giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11198/BTC-QLG ngày 14/8/2015, Công văn số 11707/BTC-QLG ngày 25/8/2015, Công văn số 18998/BTC-QLG ngày 21/12/2015 và Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 11473/BGTVT-VT ngày 27/8/2015, Công văn số 16977/BGTVT-VT ngày 22/12/2015 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo), Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải (để thực hiện) về việc tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn.

Đến nay, nhiều địa phương trong đó có Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo đơn vị vận tải ô tô kê khai giảm giá cước theo diễn biến giảm của giá xăng, dầu.

Tuy nhiên, ngày 04/01/2016, giá xăng, dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm; trong đó mức giảm phổ biến xăng Ron 92 giảm 370 đồng/lít và dầu diesel 0,05S giảm 870 đồng/lít, do đó sẽ tiếp tục có tác động nhất định đến giá cước vận tải bằng ô tô.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, trong đó, đối với giá cước vận tải bằng ô tô, đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước và việc thu giá cước theo đúng giá niêm yết, trong đó:

- Chú trọng theo dõi sát diễn biến giá xăng, dầu để kiểm tra, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô rà soát giá nhiên liệu hiện hành với giá nhiên liệu trong phương án kê khai liền kề trước để kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu;

- Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lợi dụng lượng hành khách tăng để tăng giá ở mức cao mà không thực hiện việc kê khai, niêm yết;

- Công bố công khai tên đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô tại địa phương theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tại Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 24/12/2015, công văn số 18998/BTC-QLG ngày 21/12/2015, công văn số 16977/BGTVT-VT ngày 22/12/2015; đồng thời thường xuyên tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) diễn biến tình hình giảm giá cước và kết quả thanh tra, kiểm tra giá cước vận tải bằng ô tô tại địa phương trong các báo cáo định kỳ về tình hình giá cả thị trường theo quy định.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, quản lý sát sao giá cước vận tải bằng ô tô, đặc biệt là giá vận tải hành khách (xe buýp, taxi), không để các hãng hứa xuông mà chậm thực hiện lộ trình đăng ký giảm giá, phải tìm mọi cách giảm thiểu chi phí, giúp người dân đi lại thuận lợi, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân này.