Đã có gần 48 nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội được hỗ trợ

Việt Dũng

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có báo cáo sơ bộ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng như Văn bản số 3642/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, Cục Thuế TP. Hà Nội đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các chi cục Thuế phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngân hàng chính sách thực hiện hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn.

Cụ thể, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn Thành phố bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 được hỗ trợ với mức là 1,5 triệu đồng/người/lần; hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và thời gian dừng hoạt động từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ kinh phí trên cơ sở phê duyệt của UBND cấp quận/huyện.

Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đã yêu cầu các chi cục Thuế gửi báo cáo về kết quả thực hiện. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 12/8, trên địa bàn TP. Hà Nội đã có gần 48 nghìn hộ kinh doanh được hỗ trợ với số tiền ước tính là 14,319 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Thuế TP. Hà Nội, hiện nay, các đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức các cơ quan thuế trên địa bàn đều thực hiện nghiêm yêu cầu làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ duy trì những bộ phận trực thiết yếu để đảm bảo công việc của cơ quan được thông suốt. 

Cục Thuế TP. Hà Nội đã thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa (trừ một số thủ tục hành chính thuộc nhóm phục vụ công tác phòng, chống dịch, ngoại giao, công vụ và liên quan trực tiếp đời sống dân sinh, an ninh trật tự xã hội…). Thay vào đó, thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công TP. Hà Nội, Dịch vụ công quốc gia. 

Đồng thời, cơ quan thuế cũng thông báo rộng rãi qua website để doanh nghiệp, người nộp thuế hiểu, tuân thủ các quy định cũng như hình thức hỗ trợ của cơ quan thuế, đảm bảo thông suốt, hiệu quả.