Ngành Thuế đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Cà Thị Thu Huyền

Văn phòng Bộ Tài chính vừa có Thông báo gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế gía trị gia tăng (GTGT) đối với các hồ sơ hoàn thuế nếu đủ điều theo quy định.

Ngành Thuế đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.
Ngành Thuế đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cẩu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, để kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế GTGT đối với các hồ sơ hoàn thuế nếu đủ điều theo quy định. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế, thì giải thích kịp thời thông báo cho người nộp thuế biết một cách công khai, minh bạch.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu toàn ngành Thuế tăng trưởng thanh tra, kiểm tra phát hiện việc sử dụng hóa đơn giả, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện các bất cập về chính sách pháp luật trong thực tiễn hồ sơ hoàn thuế GTGT, khẩn trương tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng có công điện gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo rà soát cụ thể từng hồ sơ hoàn thuế, đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đang có vướng mắc, phản ánh của các Hiệp hội, doanh nghiệp, Cục Thuế tổ chức đối thoại ngay với Hiệp hội, doanh nghiệp trong tuần từ ngày 29/5/2023 đến ngày 2/6/2023 để làm rõ vướng mắc, chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc và thực hiện hoàn thuế theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền, Cục Thuế tổng hợp, báo cáo Tổng cục Thuế để được kịp thời hướng dẫn xử lý.

 

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt 99% với gần 80% số hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau được cơ quan thuế giải quyết hoàn theo quy định, góp phần tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn để tình trạng chậm, muộn trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của người nộp thuế gây bức xúc trong dư luận.