Đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số điện toán đúng pháp luật

PV. (Tổng hợp)

Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Nhà nước cần quản lý chặt chẽ loại hình xổ số điện tử để tránh biến tướng thành hoạt động đánh bạc ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số điện toán đúng pháp luật. Nguồn: Internet
Đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số điện toán đúng pháp luật. Nguồn: Internet

Vấn đề này, ngày 25/01/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1269/BTC-TCNH, giải đáp vướng mắc của cử tri TP. Hồ Chí Minh, cụ thể:

Về thực hiện chủ trương từng bước hiện đại hóa ngành xổ số

Ngày 11/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2933/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 về việc thành lập Công ty XSĐT Việt Nam với chức năng tổ chức kinh doanh xổ số điện toán trên phạm vi cả nước.

Cùng với mục tiêu hiện đại hóa, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tạo ra một phương thức kinh doanh mới, bổ sung cho hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng; tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước để đầu tư cho an sinh xã hội, y tế, giáo dục.

Tăng cường sự minh bạch, hiệu quả của quản lý nhà nước góp phần lành mạnh hoạt động trò chơi giải trí có thưởng hiện nay, giảm bớt hoạt động lô đề, cờ bạc bất hợp pháp. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được để lại toàn bộ cho các địa phương để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, xây dựng nông thôn mới theo tỷ lệ doanh thu bán vé phát sinh trên từng địa bàn.

Về khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán

Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành các văn bản: Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;      

Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 03/10/2013 hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Thông tư số 120/TT-BTC ngày 14/7/2016 về Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên xổ số điện toán Việt Nam.

Quyết định số 1596/QĐ-BTC ngày 15/7/2016 về việc thành lập Hội đồng Giám sát xổ số tự chọn số điện toán của Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam, bao gồm đại diện của một số đơn vị của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 1597/QĐ-BTC ngày 15/7/201 về quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tự chọn số điện toán của Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty xổ số điện toán Việt Nam phải chịu sự điều chỉnh và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật về thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, về cơ bản khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Công ty xổ số điện toán Việt Nam đã được các cơ quan ban hành đầy đủ. Công ty xổ số điện toán Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương và phải tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xổ số điện toán và các quy định của pháp luật có liên quan.

Về công tác triển khai hoạt động kinh doanh sổ xố điện toán

Theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt, trong thời gian qua, Công ty xổ số điện toán Việt Nam đã từng bước triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, Đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh, Đợt 2 tại 5 tỉnh Miền Nam là TP. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đợt 3 tại 3 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung là Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đợt 4 tại 3 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc là TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng và Quảng Ninh.

Trước khi triển khai, Bộ Tài chính có Công văn gửi các tỉnh, thành phố để thông báo về kế hoạch kinh doanh xổ số điện toán của Công ty xổ số điện toán Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, sở ban ngành của địa phương tạo điều kiện cho Công ty tổ chức kinh doanh thuận lợi, tuân thủ các quy định của pháp luật, hỗ trợ Công ty trong việc thực hiện các nghĩa vụ thu nộp ngân sách, tổ chức các hoạt động an sinh, xã hội và đặc biệt là phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã tổ chức làm việc với Lãnh đạo các tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai kinh doanh xổ số điện toán để bàn về kế hoạch triển khai, quản lý giám sát và tạo điều kiện để Công ty xổ số điện toán Việt Nam triển khai kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có các Công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan phối hợp tuyên truyền chủ trương của nhà nước trong việc hiện đại hóa hoạt động kinh doanh xổ số.

Qua báo cáo của Công ty xổ số điện toán Việt Nam, trong thời gian đầu triển khai hoạt động kinh doanh vừa qua, do sản phẩm có tính “mới lạ”, nhu cầu của thị trường đối với vé xổ số điện toán rất lớn, nhất là tại các địa phương mà Công ty xổ số điện toán Việt Nam chưa triển khai hoạt động kinh doanh, nên có một số tổ chức, cá nhân đã mua vé xổ số điện toán tại các địa phương đang triển khai và đi bán lại tại các tỉnh, thành phố khác với giá bán cao hơn từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng để hưởng chênh lệch.

Đây là hoạt động tự phát, Công ty xổ số điện toán Việt Nam không có chủ trương này, Công ty XSĐT Việt Nam cũng không ký Hợp đồng đại lý với bất kỳ với tổ chức, cá nhân nào ngoài các địa bàn đang được phép kinh doanh để thực hiện phân phối vé.

Ngày 14/10/2016, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14559/BTC-TCNH chỉ đạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam tăng cường quản lý, giám sát hệ thống kinh doanh đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.

Để ngăn chặn tình trạng nêu trên, Vietlott đã triển khai một loạt các biện pháp quyết liệt chấn chỉnh đối với hoạt động của đại lý xổ số điện toán: có văn bản yêu cầu các đại lý xổ số nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, thực hiện bán vé qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán vé; mệnh giá vé một lần tham gia dự thưởng là 10.000 đồng/lần tham gia dự thưởng.

Đồng thời, Công ty xổ số điện toán Việt Nam đã ban hành và áp dụng chế tài xử phạt thích đáng các đại lý nếu phát hiện có sai phạm, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ chấm dứt hợp đồng đại lý.

Vietlott cũng đã công bố công khai trên trang điện tử của Công ty những khuyến cáo đối với khách hàng mua vé xổ số điện toán như: Khuyến cáo khách hàng mua vé tại các điểm bán vé chính thức của Công ty xổ số điện toán Việt Nam, khuyến cáo mua vé đúng mệnh giá vé, khuyến cáo về việc một số cá nhân, tổ chức giả danh là đại lý của Công ty, khuyến cáo khách hàng không đam mê thái quá, không bán vé xổ số điện toán cho người dưới 18 tuổi.

Hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán mới được triển khai, còn nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty xổ số điện toán Việt Nam triển khai thực hiện theo đúng đề án đã được phê duyệt, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.

Thêm vào đó, Bộ Tài chính cũng sẽ đề nghị các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành ở địa phương phối hợp quản lý, giám sát, xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tuân thủ đúng các quy định pháp luật.