Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT trong bối cảnh dịch Covid-19

Thu Hà

Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của ngành BHXH thời gian qua bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, với những giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp, BHXH Việt Nam đã luôn đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Linh hoạt trong giải quyết chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT

Theo BHXH Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2020, với những giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 đã giúp số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục gia tăng.

Hiện toàn quốc có hơn 15,2 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,725 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt tỷ lệ khoảng 25,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch của Ngành. Số người tham gia BHYT là 85,915 triệu người, đạt 97,6% kế hoạch của Ngành, đạt tỷ lệ bao phủ 88,8% dân số.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT vẫn tiếp tục diễn ra trên cả nước. Tính đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 20.682 tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến tháng 6 và tiếp tục thực hiện đến hết tháng 12/2020. Đến nay, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất do dịch Covid-19 là khoảng 1.519 đơn vị, tương ứng với số tiền khoảng 475 tỷ đồng. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với sở y tế và các cơ sở y tế tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được khám chữa bệnh (KCB) hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm Covid-19; thực hiện thanh toán chi KCB BHYT và sử dụng kinh phí từ Quỹ KCB BHYT hỗ trợ chống dịch Covid-19…

Từ việc thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ trên, đến nay, toàn ngành BHXH đã giải quyết được 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần; 5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 580.634 người hưởng chế độ BHTN; thanh toán chi phí KCB BHYT cho 92,490 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú…

Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới công tác thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành BHXH, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã lưu ý các đơn vị chức năng chú trọng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong những tháng cuối năm 2020, BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, BHXH phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, tập trung rà soát, chuẩn hóa số liệu của những nhóm ưu tiên chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đối với nhóm tham gia BHXH bắt buộc cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế để xác định những doanh nghiệp, người lao động đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH; tập trung phát triển, phát huy hiệu quả của các hệ thống đại lý; giao chỉ tiêu một cách quyết liệt, rõ người, rõ việc đến các đại lý, cán bộ.

Mặt khác, BHXH các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, tìm các nguồn hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phải đảm bảo sự phát triển bền vững.

Cùng với đó là việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản điều hành (từng tháng, quý, cả năm) nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành năm 2020.

BHXH Việt Nam phối hợp với hệ thống ngành bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công ích; chi trả không dùng tiền mặt.

Đồng thời, các đơn vị BHXH quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020…

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến tháng 6 và tiếp tục thực hiện đến hết tháng 12/2020. Đến nay, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất do dịch Covid-19 là khoảng 1.519 đơn vị, tương ứng với số tiền khoảng 475 tỷ đồng.