Nợ đọng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp vẫn còn phổ biến

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

7 tháng năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn của dịch bệnh, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được triển khai hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp; số người tham gia BHXH tiếp tục phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Với tinh thần chủ động, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, toàn ngành BHXH đã kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp; công tác thông tin, truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi người tham gia; triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN…

no dong bao hiem xa hoi cua doanh nghiep van con pho bien
BHXH Việt Nam sẽ tăng cường thanh tra đột xuất tại các doanh nghiệp, đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng, trục lợi BHXH

Thông tin cụ thể về kết quả thực hiện chính sách BHXH 7 tháng đầu năm 2020, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh - cho biết, cả nước có hơn 15,2 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,725 triệu người tham gia BHTN, đạt tỷ lệ khoảng 25,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch của ngành. Số người tham gia BHYT là 85,915 triệu người, đạt 97,6% kế hoạch của Ngành, đạt tỷ lệ bao phủ 88,8% dân số; 737 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 163 nghìn người so với năm 2019.

Ngoài ra, theo ông Chu Mạnh Sinh, ngành BHXH cũng đã giải quyết: 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần; 5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 580.634 người hưởng chế độ BHTN; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 92,490 triệu lượt người…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ông Chu Mạnh Sinh - cho hay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc; các hoạt động tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thanh tra, kiểm tra phải hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người; thu nhập người dân giảm do dịch bệnh nên không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…, dẫn đến số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT giảm; số thu BHXH, BHYT, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng lên.

Đặc biệt, theo đại diện BHXH Việt Nam, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn đang còn phổ biến; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị, đặc biệt có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19.

Trước mắt, còn rất nhiều thách thức do dịch Covid-19 vẫn chưa có tín hiệu lạc quan; tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm của người lao động tiếp tục gặp khó khăn, vì vậy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề nghị toàn ngành cần thúc đẩy triển khai giải pháp trọng tâm một cách tập trung, quyết liệt triển.

Trong đó, toàn ngành BHXH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; tập trung rà soát, chuẩn hóa số liệu của những nhóm ưu tiên chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; đánh giá, đổi mới công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; ngày càng đi vào chiều sâu; áp dụng những phương thức mới.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịnh vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.