Đảng bộ Bộ Tài chính góp phần tạo nên thắng lợi của ngành năm 2014

Trang Trần

(Tài chính) Đó là kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Đảng bộ Bộ Tài chính được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức ngày 26/12 tại Trụ sở Bộ Tài chính.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Nguồn: financeplus.vn
Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Nguồn: financeplus.vn

Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Trần Xuân Tú, Chánh Văn phòng Đảng ủy cùng các đồng chí đại điện cho các Chi bộ trực thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương chia sẻ, căn cứ vào chương trình công tác đã đề ra từ đầu năm 2014 và chấp hành các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, với nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng các cấp và của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2014 như công tác xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận… Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành, cùng với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các Nghị quyết Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Từ đó đã gián tiếp đóng góp và thành công chung của toàn ngành trong năm 2014.

Theo đó, trong những điều kiện hoàn cảnh khó khăn của năm 2014, ngành Tài chính đã phấn đấu quyết liệt hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước Quốc hội, Chính phủ giao. Các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Công tác xây dựng pháp luật xây dựng thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, xây dựng ngành và tất cả các lĩnh vực công tác của Ngành Tài chính, kết thúc năm 2014 đều được đánh giá ghi nhận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt công tác cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc trong năm 2014 đã có bước đột phá ban đầu rất quan trọng.

Đánh giá công tác Đảng trong năm vừa qua, đồng chí Đinh Đức Xương nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã làm tốt công tác xây dựng Đảng. Theo đó, công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng, nhiều giải pháp trong công tác chính trị tư tưởng được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng thời điểm Trung quốc hạ đặt trái phép dàn khoan tháng 5/2014, làm tốt các biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Duy trì đẩy mạnh việc Học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, ngăn chặn phòng ngừa hiện tượng suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống và những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hành đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng uy Bộ đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương( Nghị quyết số 25) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Tổ chức thành công “Năm Dân vận”, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ năm2014”, Đảng ủy Bộ đã từng bước đôi mới phương pháp lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động, tạo điêu kiện đê các đoàn thể làm tròn chức năng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Kế thừa những thành công đã đạt được trong năm 2014, Đảng bộ Bộ Tài chính đề ra kế hoạch công tác ngay từ những tháng đầu năm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT/TW về tổ chức Đại hội đảng các cấp, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ lần thứ XXIII (2015-2020). Đảng bộ Bộ Tài chính chủ trương triển khai kế hoạch tuyên truyền và tổ chức tốt đợt thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Từ đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2015 của cơ quan đơn vị.