Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức

Gia Hân

Sáng 28/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Quang cảnh tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính.
Quang cảnh tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Thông tin tại Hội nghị chuyên đề có GS.TS. Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS. GVCC Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Đảng bộ Bộ Tài chính, tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương; đại diện các ban tham mưu Đảng ủy Bộ.

Tiên phong, gương mẫu phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS. Phùng Hữu Phú – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi chuyên đề về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

GS.TS. Phùng Hữu Phú cho biết, việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất là trách nhiệm, danh dự của người đảng viên nói chung và của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nói riêng; đồng thời cũng là đòi hỏi khách quan, cấp thiết, xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Khối -  Đảng bộ “đầu não” trong hệ thống chính trị.

GS.TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu suốt đời nêu gương phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc, do đó, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất chính là trách nhiệm thực hiện lời dạy của Người, thực hiện quan điểm chủ trương của Đảng, trong đó, tính tiên phong, gương mẫu phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Liên quan đến những nội dung cơ bản trong tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, GS.TS. Phùng Hữu Phú cho rằng, cần nêu gương về tư tưởng chính trị. Với vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Khối, các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải nêu gương về sự kiên định mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng...

"Kiên định ở đây là kiên định trên cơ sở khoa học, một sự kiên định tự giác; Nêu gương trong thực thi công vụ; Nêu gương trong đạo đức, lối sống, tác phong, xây dựng cho được văn hóa liêm chính, giữ gìn lòng tự trọng, giữ gìn danh dự...", GS.TS. Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Tự phê bình và phê bình - “Thang thuốc hay nhất” để phòng, chống tham nhũng

Thông tin tại Hội nghị về chuyên đề phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, PGS.TS. GVCC Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, vấn đề này cần phải được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các cấp, ngành; cần được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, qua đó góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hùng cường.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối với 285 điểm cầu trực tuyến và gần 14.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối với 285 điểm cầu trực tuyến và gần 14.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tự phê bình và phê bình trong cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, tham nhũng tiêu cực, PGS. TS. Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, tự phê bình và phê bình là “thang thuốc hay nhất” để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì thế, tự phê bình và phê bình là để giúp nhau sửa chữa cùng tiến bộ, giữ gìn đoàn kết và thống nhất trong nội bộ.

Để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số nội dung, bao gồm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tự diễn biến, thoái hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, tạo nên bản lĩnh chính trị là sức đề kháng nội sinh mạnh mẽ trong công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luôn quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết gắn bó với nghĩa tình đồng chí trong Đảng bộ Khối, tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh lực lượng quần chúng nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đều là các đảng bộ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa như là ngọn cờ trên các lĩnh vực. Các đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng chính là một trong những yếu tố quyết định toàn đảng, toàn dân ta hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đề cập đến lý do lựa chọn hai chuyên đề cho Hội nghị này, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho hay, đây đều là những vấn đề thời sự, thiết thực của các cơ quan trung ương cần chú trọng nhận diện để từ đó xây dựng các giải pháp thực hiện cho tốt công tác xây dựng đảng. Do đó, các cấp ủy đảng cần nghiêm túc tiếp thu và quán triệt, triển khai rộng rãi những nội dung trong Hội nghị đến toàn thể các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

 “Từng cá nhân các đồng chí đảng viên hãy tự suy ngẫm để làm sao cho Hội nghị hôm nay thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, làm sao cho trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt để cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bày tỏ.