Đảng ủy Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

PV.

Ngày 18/1/2017, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng   - Ảnh 1

Đồng chí Đinh Tiến Dũng (bên phải) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (ngày 18/1/2017).

Tiếp đến, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành điều lệ Đảng…

Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo và xây dựng chương trình thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra năm 2016; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Đảng ủy Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng   - Ảnh 2

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp tài chính – ngân sách nhà nước mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra; điều hành quyết liệt thu- chi ngân sách nhà nước, giữ bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội cho phép, kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách được tăng cường.

Cùng với đó, Bộ Tài chính quản lý tích cực nợ công theo hướng từng bước cơ cấu lại, nâng cao tính bền vững. Công tác quản lý, điều hành giá cả đã góp phần tích cực thực hiện kiểm soát lạm phát. Chủ động hội nhập, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực và quốc tế. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Các cấp ủy đảng đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng các cấp; ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tích cực cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên… Qua đó, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 76-Ctr/ĐU ngày 4/2/2016 của Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 203-KH/ĐU ngày 29/6/2016 về Kế hoạch kiểm tra năm 2016 của Đảng ủy Bộ và Quyết định số 175-QĐ/ĐU ngày 1/8/2016 về thành lập đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ.

Đảng ủy Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng   - Ảnh 3

Đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Tính đến hết năm 2016, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra được 4/5 đảng ủy chi bộ trực thuộc gồm: Đảng ủy Học viện Tài chính, Đảng ủy Cục Quản lý Giá, Chi bộ Cục Quản lý Công sản, Chi bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính. Qua kiểm tra, Đảng ủy Bộ đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và chưa phát hiện vi phạm đến mức thi hành kỷ luật.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng thời, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính về xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Bộ Tài chính trong năm 2016. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của đại diện các Đảng bộ, Chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung trong Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017, Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ một cách nghiêm túc, có tính khả thi và hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ, năm 2017 trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW, các đảng bộ, Chi bộ cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.