Đào tạo nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp tại Bình Thuận


Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã chú trọng đào tạo nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Công tác đào tạo nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp được chú trọng. Nguồn: internet
Công tác đào tạo nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp được chú trọng. Nguồn: internet

Để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, trong tháng 7/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao năng suất chất lượng cho 02 doanh nghiệp về hướng dẫn tích hợp hệ thống tài liệu tiêu chuẩn ISO 13485:2016 vào Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Cải tiến năng lực kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng MSA.

Cùng với hỗ trợ đào tạo nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận còn triển khai hiệu quả hoạt động quản lý đo lường – thanh kiểm tra. Trong tháng 7/2020, Chi cục đã thực hiện thanh tra 02 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt, kết quả không có vi phạm về đo lường.

Trong công tác quản lý ISO hành chính công, Chi cục đã thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2020 tại UBND các phường Thanh Hải, Mũi Né, các xã Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, TP. Phan Thiết; UBND các xã Mương Mán, Hàm Cường và thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam; UBND các xã Suối Kiết, Đức Phú huyện Tánh Linh.

Ngoài ra, đến nay, 31/31 UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc xây dựng công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đúng tiến độ theo kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2020.