Đặt dịch vụ khách hàng lên hàng đầu

Theo daibieunhandan.vn

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng phải được đặt lên hàng đầu là chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đối với các tổng công ty điện lực tại Hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2017.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng luôn được EVN và các đơn vị chú trọngNguồn: internet.
Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng luôn được EVN và các đơn vị chú trọngNguồn: internet.

Theo Chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV) EVN Dương Quang Thành, năm 2016, EVN đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm đạt 11,21%, cao hơn 0,51% so với kế hoạch; tổn thất điện năng là 7,57%, giảm 0,13% so với kế hoạch; mức độ hài lòng của khách hàng đạt 7,69/10 điểm, tăng 0,42 điểm so với năm trước đó...

Cũng trong năm 2016, 5 tổng công ty điện lực đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng để cấp điện cho các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo. Tính đến hết năm 2016, cả nước có 99,97% xã/phường/thị trấn với 99,12% số hộ dân được sử dụng điện, tăng gần 160.000 hộ dân được sử dụng điện so với năm 2015.

Qua đó có thể thấy, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tập đoàn đã được cải thiện đáng kể; kết quả về độ tin cậy cung cấp điện khá ấn tượng như SAIDI giảm 28,03%, SAIFI giảm 21,25% so với năm 2015... Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Tập đoàn trong 3 năm gần đây đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng, từng bước làm thay đổi cách nhìn của xã hội.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, EVN tiếp tục được Chính phủ giao nhiệm vụ giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN, nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Đặc biệt là nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, đáp ứng tiêu chí số 4 trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Vì vậy, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, các yêu cầu và đòi hỏi của khách hàng về chất lượng dịch vụ cung cấp điện cũng ngày càng cao. Điều đó đặt ra cho EVN yêu cầu phải tích cực đổi mới, thích ứng kịp thời với quy luật phát triển thị trường.

Theo Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An, phát huy những kết quả đã đạt được, yêu cầu các tổng công ty điện lực tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung ứng điện. Đây là nhiệm vụ quan trọng đối với Tập đoàn, dù để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới của EVN còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Trong đó, chỉ tiêu tiếp cận điện năng mặc dù đã tăng 5 bậc so với năm 2015, nhưng Việt Nam vẫn đang ở vị trí 96/190 nền kinh tế và đứng thứ 7 các nước ASEAN. Đáng nói, khoảng cách của Việt Nam so với quốc gia đứng thứ 6 trong các nước ASEAN vẫn còn rất xa (45 bậc). Theo ông An, thời gian tới cần tiếp tục chuyển đổi nhận thức là đơn vị kinh doanh và xác định công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng phải được đặt lên hàng đầu.

Các đơn vị cần tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung ứng điện, giảm thời gian mất điện. Nếu cắt điện sửa chữa phải thông báo trước; phải trả điện đúng giờ đã thông báo với khách hàng; quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng; nâng cao độ hài lòng của khách hàng.