Bảo đảm an ninh năng lượng:

Nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện

Theo daibieunhandan.vn

Tiếp tục thực hiện phong trào văn hóa doanh nghiệp hiệu quả và áp dụng quy trình chăm sóc khách hàng bằng những tiêu chí cụ thể, năm 2017 Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) đang tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực quản trị và hoạt động nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống, hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nỗ lực bảo đảm nguồn điện

Theo EVN, năm 2016, Tập đoàn thực hiện kế hoạch sản xuất trong điều kiện khó khăn, khô hạn, mức nước các hồ thủy điện hụt khoảng 2,5 tỷ kWh; dịp cuối năm, mưa lũ diễn ra liên tục ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ảnh hưởng lớn đến sản xuất và cung ứng điện. Tuy vậy, EVN đã chỉ đạo phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, vận hành hệ thống điện và kế hoạch khai thác các hồ thủy điện để cân đối giữa sản xuất điện và cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và chống lũ vùng hạ du.

Đồng thời, lãnh đạo EVN đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, bám sát thực tế, dự báo tình hình để có giải pháp kịp thời hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, hạn chế thấp nhất rủi ro. Bám sát nhu cầu sử dụng điện và diễn biến thủy văn, huy động hợp lý các nguồn điện, góp phần tối ưu hóa chi phí sản xuất và mua điện của EVN. Cùng với việc đẩy nhanh các tiến độ dự án đầu tư xây dựng, EVN đã chú trọng ứng dụng công nghệ mới để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống vận hành các nhà máy điện, bảo đảm an toàn cung cấp điện.

Theo Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, nhờ những chỉ đạo điều hành sát sao, năm 2016, EVN đã hoàn thành đưa vào phát điện 5 tổ máy với tổng công suất 2.305MW. Các dự án cấp bách cấp điện cho miền Nam tại các Trung tâm Ðiện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải và các dự án trọng điểm cơ bản bảo đảm tiến độ; hoàn thành nghiệm thu bàn giao sản xuất bảo đảm cấp điện cho miền Nam, Hà Nội, các khu vực kinh tế trọng điểm.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của EVN là hoàn thành Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; rà soát, xây dựng mới hệ thống Quy chế quản lý nội bộ để triển khai áp dụng thống nhất, hiệu quả trong hoạt động quản lý điều hành. Theo đó, bảy nhóm giải pháp đang được  EVN triển khai đồng bộ, trong đó nguồn nhân lực được coi là yếu tố then chốt, làm động lực đạt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm tăng 11,5% năm 2017.

Cụ thể, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực tốt, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, chương trình đào tạo sau đại học tại các quốc gia phát triển. Triển khai các chương trình đào tạo chuyên gia chuyên sâu cho các lĩnh vực chủ chốt như quản lý vận hành hệ thống điện, nhiệt điện…

Hoàn thiện cơ chế quản lý và đãi ngộ chuyên gia, tạo cơ hội học tập thường xuyên, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hướng đến những tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất. Triển khai chương trình phát triển lưới điện thông minh; các trung tâm điều khiển, các trạm biến áp không người trực; triển khai các giải pháp sửa chữa không cắt điện.

Trên cơ sở tính toán cung cầu điện thương phẩm năm 2017, EVN nhận định, hệ thống điện bảo đảm cung ứng đủ điện cho phụ tải, hệ thống truyền tải Bắc - Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng đặc biệt với sản lượng truyền tải 20 tỷ kWh. Với mục tiêu cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng dùng điện, nguồn nhân lực chăm sóc và dịch vụ khách hàng không thể thiếu chuyên nghiệp. Đây là cơ sở để EVN tiếp tục áp dụng quy trình chăm sóc khách hàng và thực hiện hiệu quả văn hóa doanh nghiệp - Chủ tịch Dương Quang Thành nhấn mạnh.