DATC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao

Tuấn Thủy

Năm 2023, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh vượt kế hoạch được giao và nộp ngân sách nhà nước (NSNN) gần 172 tỷ đồng.

Theo Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của DATC, trong năm vừa qua, Công ty ghi nhận đạt tổng doanh thu lên tới 2.460 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao 460 tỷ đồng, tương đương đạt 123% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty lần lượt đạt 235 tỷ đồng và 188 tỷ đồng, đều hoàn thành 104% kế hoạch được giao.

Trong năm 2023, DATC nộp NSNN 171,6 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch. Giải trình về con số này, đại diện DATC cho biết, do năm 2023, Công ty điều chỉnh mức trích quỹ Đầu tư phát triển từ 10% lên 30% lợi nhuận sau thuế dẫn đến giảm lợi nhuận còn lại phải nộp về NSNN.

Theo đại diện DATC, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng có nhiều diễn biến bất lợi và bất định, hoạt động kinh doanh của DATC năm 2023 đã bị tác động và ảnh hưởng không nhỏ.

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, cùng tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao vượt khó của tập thể Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên DATC, Công ty đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác được giao.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, DATC luôn bám sát các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao, chủ động, tích cực, kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới tái cơ cấu nợ của Tống công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC); tích cực, chủ động bám sát, phối hợp với các đơn vị thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để nắm bắt thông tin, tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi có phát sinh.

Về hoạt động mua bán nợ và tài sản, trong năm 2023, DATC đã ký hợp đồng mua và xử lý 8.227 tỷ đồng và 63,2 triệu USD (tương đương khoảng 9.756 tỷ đồng) nợ xấu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 2.264 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch (bằng 154% so với thực hiện năm 2022). Trong năm, Công ty phát sinh một số phương án xử lý nợ có quy mô lớn, đóng góp vào kết quả chung của toàn Công ty.

Trong hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ, Công ty đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 2 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 78,2 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2004 đến ngày 31/12/2023, Công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của 2.726 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận 6.287 tỷ đồng.

Công ty cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 được Bộ Tài chính giao, với doanh số thu hồi cho Nhà nước đạt 8,325 tỷ đồng, doanh thu đạt 2,498 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch 2023 và bằng 98% so với thực hiện 2022.

Về hoạt động thoái vốn đầu tư tại các doanh, nghiệp có vốn góp, với việc nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, lũy kế cả năm 2023 Công ty hoàn thành thoái vốn được tại 3 doanh nghiệp với tổng doanh thu thoái vốn đạt 4,46 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp chưa thoái vốn, DATC vẫn đang, nỗ lực phục hồi lại sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp song song với thu hồi vốn. Tuy nhiên, các vấn đề nội tại của doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ về cơ chế chính sách của Nhà nước như: Thuế, Bảo hiểm xã hội, hóa đơn, về phương án sắp xếp nhà đất, vấn đề thu hồi đất...