DATC phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Trần Huyền

Sáng ngày 6/1/2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

Đại diện Ban lãnh đạo, Công đoàn và các ban của DATC ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Đại diện Ban lãnh đạo, Công đoàn và các ban của DATC ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự hội nghị, về phía các cục, vụ thuộc Bộ Tài chính có ông Lê Xuân Hải – Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính. Về phía DATC có tập thể Lãnh đạo và toàn thể các bộ nhân viên Công ty.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và định hướng năm 2023, ông Chu Ngọc Lâm – Phó Tổng Giám đốc DATC cho biết, năm 2022, trong bối cảnh có nhiều thách thức, DATC đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác được Bộ Tài chính giao.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2022 của DATC đạt 1.873 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch Bộ Tài chính giao, bằng 125% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 330 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Bộ Tài chính giao, bằng 147% so với thực hiện năm 2021; nộp ngân sách nhà nước là 285 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch Bộ Tài chính giao, bằng 171% so với thực hiện năm 2021.

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng gặp nhiều khó khăn, kết quả này đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của cả tập thể DATC.

Ông Chu Ngọc Lâm – Phó Tổng Giám đốc DATC báo cáo kết quả công tác năm 2022.
Ông Chu Ngọc Lâm – Phó Tổng Giám đốc DATC báo cáo kết quả công tác năm 2022.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chính phủ và Bộ Tài chính giao, DATC tích cực, chủ động phối hợp với Ban Đổi mới doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước để nắm bắt thông tin, tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi có phát sinh; đồng thời thu vào ngân sách nhà nước qua việc xử lý nợ và tài sản đã phân loại, tiếp nhận từ các doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành thủ tục tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 10 doanh nghiệp với giá trị tiếp nhận là 22,5 tỷ đồng. Doanh số thu hồi vào ngân sách nhà nước qua xử lý nợ và tài sản đã phân loại trong năm 2022 đạt 8,4 tỷ đồng, doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch 2022 và bằng 105% so với thực hiện năm 2021.

Trong các nhiệm vụ chính trị, hoạt động mua, bán nợ và tài sản là hoạt động kinh doanh chủ yếu, trọng tâm của DATC. Theo đó, Công ty đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt về mua bán xử lý nợ phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế thanh toán nợ của khách nợ, phù hợp với thực tế xử lý nợ, giúp các doanh nghiệp cơ cấu lại, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc trao tặng khen thưởng của Công đoàn cấp trên cho các tập thể, cá nhân thuộc DATC.
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc trao tặng khen thưởng của Công đoàn cấp trên cho các tập thể, cá nhân thuộc DATC.

Kết quả, năm 2022, DATC đã ký hợp đồng mua và xử lý khoảng 5.063 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 1.710 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch (bằng 128% so với thực hiện năm 2021), đồng thời có một số phương án lớn đang thực hiện dở dang gối đầu cho năm sau.

Thông qua hoạt động mua bán xử lý nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, DATC đã xử lý để lành mạnh tài chính của các doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng thua lỗ, khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của DATC. Sau khi thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện đổi mới công tác quản trị, khôi phục sản suất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp.

Công tác quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty trong năm 2022 tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, không ngừng nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ đại diện vốn theo quy định tại Quy chế quản lý người đại diện đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý vốn.

Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC phát biểu tại hội nghị.
Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2022, trao đổi, thảo luận, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cho năm tới. Các đại biểu đều đánh giá cao những kết quả đã đạt được của DATC trong năm 2022 và kỳ vọng Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, DATC phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng doanh thu 1.900 tỷ đồng, bằng 101% so với mức thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng, bằng 63,6% so với thực hiện năm 2022; nộp ngân sách nhà nước 183 tỷ đồng, bằng 64% so với thực hiện năm 2022.

Để hiện thực hóa chỉ tiêu này, DATC sẽ chủ động triển khai ngay việc giao KPI cho các đơn vị trên cơ sở các mục tiêu đã được Đảng ủy, Hội đồng thành viên thống nhất trình Bộ. Đồng thời, tích cực, chủ động tham gia cùng các cơ quan chức năng của các Bộ, ban, ngành trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của DATC nhất là trong việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; Đề án tái cơ cấu DATC giai đoạn 2021-2025 để làm định hướng và căn cứ thực hiện trong kế hoạch tổng thể ngắn, trung, dài hạn.

DATC phấn đấu thực hiện tốt và đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của Công ty. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu nợ của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC).

Bên cạnh đó, tái cơ cấu nợ Công ty cổ phần thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và nghiên cứu đề xuất tham gia tái cơ cấu nợ một số Tổng công ty khác theo cơ chế đặc thù, từ đó góp phần nâng cao năng lực tài chính, phục hồi hoạt động đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo Đề án được Chính phủ phê duyệt.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mua bán, xử lý nợ trên cơ sở nắm bắt và đánh giá nhanh nhạy diễn biến tình hình nợ xấu của hệ thống các TCTD và khả năng phục hồi của doanh nghiệp, của nền kinh tế sau dịch bệnh. Coi đây là định hướng chiến lược lâu dài đối với sự phát triển và sứ mệnh của DATC trong nhiệm vụ của năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên DATC cho biết, năm 2023, DATC tiếp tục kiên định tôn chỉ hoạt động đã được xác định ở Đề án chiến lược, Kế hoạch trung hạn 5 năm của Công ty, Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, phù hợp với chức năng nhiệm vụ; phấn đấu đạt quy mô tăng trưởng 6-10%.

Công ty sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; đổi mới chiến lược, quản trị nội bộ; kiện toàn nhân sự... để bộ máy phối hợp nhịp nhàng, tiếp tục nỗ lực đoàn kết thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc đã trao tặng Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho DATC và các tập thể, cá nhân thuộc DATC vì đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác.

Nhân dịp này, DATC đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và ký kết giao ước thi đua giữa Ban lãnh đạo, Công đoàn và các ban của Công ty.