DATC vững tin thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mới

T. Huyền

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bằng tinh thần nỗ lực, năm 2020, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch an toàn tuyệt đối, vừa thực hiện vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh. Đây là nền tảng quan trong để Công ty vững tin vào thành công trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam chỉ đạo triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Ông Lê Hoàng Hải - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam chỉ đạo triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, DATC đề ra quyết tâm, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan tới: hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu nợ của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt nam (SBIC);

Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu nợ các đơn vị thành viên của Vinalines, Công ty cổ phần thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và nghiên cứu đề xuất tham gia tái cơ cấu nợ một số Tổng công ty khác theo cơ chế đặc thù để từ đó góp phần nâng cao năng lực tài chính, phục hồi hoạt động đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu theo Đề án được Chính phủ phê duyệt;

DATC cũng đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Cục Tài chính doanh nghiệp xây dựng và trình ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý tài chính và Thông tư Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC; Kiện toàn bộ máy tổ chức, lãnh đạo cao cấp của Công ty; Khởi công và triển khai công tác xây dựng dự án 154 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 73 Quang Trung…

Trước những khó khăn DATC đang gặp phải, DATC cũng đã xác định cần sớm rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp phù hợp thích ứng với tình hình, đồng thời phối kết hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ để phản ánh đầy đủ về thực tiễn của DATC, từ đó đề xuất bổ sung những cơ chế chính sách còn bất cập. Bên cạnh đó, DATC cũng cần nâng cao chất lượng quản trị của Công ty để thích ứng với nền kinh tế mới.

Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2021, DATC tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết thống nhất nội bộ để tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, đồng thời sẵn sàng chủ động thích ứng với diễn biến của nền kinh tế.

Mặt khác, DATC sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ; chủ động, quyết liệt hơn trong công tác điều hành, bám sát tình hình thực tế để chủ động ứng phó trước biến đổi của nền kinh tế; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để hoàn thiện hệ thống thể chế tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của DATC, qua đó phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, DATC sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương kịp thời tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN, phấn đấu hoàn thành xong việc xử lý nợ và tài sản đã tiếp nhận để thu hồi vốn cho Nhà nước với hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu đổi mới cách làm, cách thức phối hợp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đối tác, từ đó đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp tương xứng với quy mô và năng lực của công ty.

Bên cạnh đó, từng bước thực hiện lộ trình cổ phần hoá công ty theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; kiện toàn bộ máy, tổ chức của công ty phù hợp với giai đoạn mới; tiếp tục duy trì, tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế để trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm trong xử lý nợ và tài sản cũng như trong chiến lược phát triển công ty giai đoạn mới. Công ty đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng bình quân trong kỳ 10 - 15% so với giai đoạn trước, ổn định thu nhập, đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên.