Đấu giá tháng 5/2019 trên HNX, chỉ bán được 10,6% khối lượng cổ phần chào bán

Minh Khôi

Tháng 5/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra 1 phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng và chỉ bán được 10,6% khối lượng cổ phần được đưa ra chào bán.

Trên HNX, tháng 5 chỉ diễn ra 1 phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.
Trên HNX, tháng 5 chỉ diễn ra 1 phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.

HNX cho biết, trong tháng 5/2019, chỉ diễn ra 1 phiên đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.

Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá đạt hơn 472 nghìn cổ phần, khối lượng đặt mua đạt 50 nghìn cổ phần, bằng 10,6% số cổ phần chào bán.

Số lượng cổ phần trúng giá đạt 50 nghìn cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 10,6%. Số tiền doanh nghiệp thu được sau phiên đấu giá đạt 575 triệu đồng với giá đấu thành công bình quân đạt 11.500 đồng/cổ phần, bằng với giá khởi điểm.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2019, HNX đã tổ chức 17 phiên đấu giá, trong đó có 13 phiên đấu giá thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên đấu giá phát hành ra công chúng.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 151 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 126,9 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 84%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 17 phiên đấu giá đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Bảng 1: Danh sách các phiên đấu giá tháng 6/2019

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần/phần vốn góp)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

4.037.134

18/6/2019

25/06/2019

2

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

4.033.512

11/6/2019

18/06/2019

3

Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long

45.600.000.000

4/6/2019

11/6/2019

Nguồn: hnx.vn

Bảng 2: Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 5/2019

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

 

1

Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

472.921

50.000

575.000.000