Đề nghị hủy gần 300 quyết định bán chỉ định nhà đất công

Theo Phương Hiền/baochinhphu.vn

Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) cho biết “đã trình Trưởng Ban Ban Chỉ đạo 167 hủy bỏ gần 300 quyết định, công văn chỉ định bán các mặt bằng đất công cho các tổ chức, cá nhân”.

Khu đất công tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng hiện đang bị cơ quan chức năng điều tra.
Khu đất công tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng hiện đang bị cơ quan chức năng điều tra.

Tại Phiên họp sáng 4/1 về triển khai Nhiệm vụ Kinh tế Xã hội năm 2019, Giám đốc  Sở Tài chính TPHCM Phan Thị Thắng cho hay, năm 2019, Thành phố sẽ tập trung đôn đốc đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 167/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo đó, TPHCM đã và đang rà soát các danh mục mặt bằng và địa chỉ nhà đất không sử dụng hoặc đang bị sử dụng lãng phí để thu hồi, và tổ chức bán đấu giá. Ví dụ các dự án đã có chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chủ đầu tư quá 24 tháng không triển khai. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 167, lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM cho biết “đã trình Trưởng Ban Ban Chỉ đạo 167 hủy bỏ gần 300 quyết định, công văn chỉ định bán các mặt bằng đất công cho các tổ chức, cá nhân”.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cũng khẳng định “rà soát công khai danh mục đất công năm 2019 là để tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đất đai của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đưa đấu thầu, đấu giá công khai thành phương thức chủ yếu cho việc phân bổ đất công. Xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, định giá thấp đất công làm thất thoát tài sản nhà nước”.