Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Ngọc Ánh

Bộ Tài chính đã xây dựng và hiện đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 36/2019/TT BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xố số tự chọn số điện toán.

Cụ thể, việc quay số mở thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện tại trụ sở chính của công ty xổ số điện toán hoặc tại các địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi công ty xổ số điện toán đặt trụ sở chính, hoặc nơi công ty xổ số điện toán có Chi nhánh.

Dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Thông tư số 36/2019/TT BTC về hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán. Theo đó, công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau:

Một là, lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng địa điểm và thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu.

Hai là, kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Theo Dự thảo, công ty xổ số điện toán phải quy định cụ thể thời hạn hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán tại Thể lệ tham gia dự thưởng nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo lịch ban đầu hoặc ngày công bố hủy bỏ kết quả quay số mở thưởng của cơ quan có thẩm quyền. Vé xổ số tự chọn được đề nghị hoàn trả tiền mua vé phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng quy định tại Khoản 2 Điều 29.