Đề xuất sửa đổi Thông tư quy định lệ phí trước bạ

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Thuế đang đề xuất Bộ Tài chính cần có Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ. Trong đó, nhấn mạnh nguyên tắc xây dựng bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua bán không được thấp hơn giá ghi trên hoá đơn bán hàng hợp pháp của người bán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đối với tài sản tự sản xuất, chế tạo thì giá tính lệ phí trước bạ không thấp hơn giá bán theo thông báo của đơn vị sản xuất. Trường hợp tài sản tự sản xuất để tiêu dùng thì giá tính lệ phí trước bạ không được thấp hơn giá thành sản phẩm của đơn vị sản xuất.

Giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản mua trực tiếp của cơ sở được phép sản xuất, lắp ráp trong nước bán ra là giá thực tế thanh toán (giá bán bao gồm cả thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt) ghi trên hoá đơn bán hàng hợp pháp.

Theo Tổng cục Thuế, tổ chức, cá nhân mua hàng của các đại lý bán hàng trực tiếp ký hợp đồng đại lý với cơ sở sản xuất và bán đúng giá của cơ sở sản xuất quy định thì cũng được coi là mua trực tiếp của cơ sở sản xuất.

Theo quy định hiện nay, giá tính lệ phí trước bạ căn cứ theo bảng giá UBND cấp tỉnh ban hành. Tuy nhiên, đối với một số loại hàng hoá nhập khẩu chưa có trong bảng giá thì việc xác định giá tính lệ phí trước bạ phải cần có một thời gian nhất định, trong khi đó, với tài sản không phải là bất động sản thì việc kê khai, nộp phí trước bạ diễn ra trong ngày nên dẫn tới bức xúc cho người nộp thuế.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề xuất, với tài sản nhập khẩu mà chưa có trong Bảng giá của UBND cấp tỉnh quy định thì giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản được xác định bằng giá nhập khẩu (theo giá tính thuế nhập khẩu mà cơ quan Hải quan đã xác định) tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế GTGT theo chế độ quy định đối với loại tài sản tương ứng (không phân biệt đối tượng phải nộp hay được miễn thuế).

Mặt khác, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên công ty TNHH, công ty hợp danh và cổ đông công tycổ phầnphải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định như: Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế thực tế khi triển khai thực hiện quy định này đã phát sinh các trường hợp như: Mua, bán doanh nghiệp; mua bán cổ phần dẫn đến việc thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới; Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH MTV trở lên, công ty cổ phần hoặc ngược lại thì những trường hợp này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền.

Do vậy, để xử lý công bằng giữa các đối tượng, Tổng cục Thuế đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ như: Thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới (trừ các trường hợp thêm, bớt các sáng lập viên); Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần hoặc chuyển đổi từ công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH MTV do một cá nhân làm chủ, doanh nghiệp tư nhân.