Đến hết tháng 11/2022, có 10 khoản thu vượt dự toán

Hoa Sơn

Thông tin của Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 11, có 10 khoản thu vượt dự toán, trong đó có một số khoản thu vượt cao.

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11/2022, có 10 khoản thu vượt dự toán
Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11/2022, có 10 khoản thu vượt dự toán

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 11, có 10 khoản thu vượt dự toán, các khoản thu về nhà, đất đạt 136,1%; thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết đạt 110,7%; các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ở 03 khu vực kinh tế (thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 104,3% dự toán, tăng 7,1%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 106,4% dự toán, tăng 10,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 111,6% dự toán, tăng 9,2%).

Tuy  nhiên, vẫn còn 02 khoản thu đến nay chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 68% dự toán, bằng 76,4% so cùng kỳ)  và thu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (đạt 11% dự toán).

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 11 tháng tiến độ đạt trên 95% dự toán; 50/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 13 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ .