Dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp nợ BHXH gần 20.700 tỷ đồng


Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn tiếp tục diễn ra trên cả nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các địa phương, tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và với số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp.

Ước đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 20.682 tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 (Nghị quyết số 105/NQ-CP), được sự nhất trí của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ngày 10/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT hướng dẫn bảo hiểm xã hội các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020.

Theo Phó tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch COVID-19 ước đến hết tháng 7/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 15,271 triệu người, đạt khoảng 31% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,534 triệu người (giảm 655 nghìn người so với năm 2019, đạt 90,6% kế hoạch), số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 737.000 người (tăng 163.000 người so với năm 2019, đạt 61,4% kế hoạch); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 12,725 triệu người, đạt khoảng 25,8% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch của ngành; số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 85,9 triệu người, đạt 97,6% kế hoạch của ngành, đạt tỷ lệ bao phủ 88,8% dân số.

Hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều sụt giảm so với cuối năm 2019 bởi tác động của dịch COVID-19, nhưng nhờ vận dụng những giải pháp truyền thông sáng tạo, phù hợp, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong toàn ngành tiếp tục gia tăng.