Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 6/2024

PV. (t/h)

Trong tháng 6/2024, nhiều chính sách mới được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, nổi bật là các quy định như: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá; Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài;…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BTC của quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá. Thông tư quy định, lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá được tổ chức tập trung một kỳ liên tục hoặc nhiều kỳ nhưng không kéo dài quá 3 tháng cho một lớp học và phải đảm bảo dạy và học đủ thời lượng, nội dung và chương trình theo quy định. Đơn vị tổ chức đào tạo thực hiện việc biên soạn tài liệu đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá theo nội dung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về thẩm định giá; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật những nội dung, quy định mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực giá, thẩm định giá trong quá trình giảng dạy.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 39/2024/TT-BTC.

Cách thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài

Thông tư số 40/2024/TT-BTC hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Theo Thông tư này, các bộ, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của hồ sơ đề xuất gửi đến Kho bạc Nhà nước, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 40/2024/TT-BTC.

Sửa đổi, bổ sung một số trường hợp quy định khung giá tính thuế tài nguyên

Được ban hành trong tháng 6/2024, Thông tư số 41/2024/TT-BTC của bộ Tài chính bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC chính hướng dẫn về thuế tài nguyên. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2024.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 41/2024/TT-BTC.

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2024/TT-BTC quy định chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2024. Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản không áp dụng đối với trường hợp định giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối tượng áp dụng Chuẩn mực thẩm định giá này là các thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá; Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thẩm định giá của Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá; Tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá, bên thứ ba sử dụng báo cáo thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá (nếu có).

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 42/2024/TT-BTC.

Mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Cuối tháng 6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có việc sẽ giảm 36 khoản phí, lệ phí từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Mời xem nội dung văn bản tại đây: Thông tư số 43/2024/TT-BTC.