Điểm lại một số vụ xử phạt hành chính đối với cá nhân trên thị trường chứng khoán


Trong tháng 4/2021, rất nhiều cá nhân đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại một số vụ xử phạt hành chính nổi bật trong tháng qua. Thống kê sơ bộ cho thấy, tổng số tiền xử phạt đối với các cá nhân lên đến 727,5 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 02/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đăng Bảo (Đông Hà, Quảng Trị) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (Mã chứng khoán: GTH).

Ông Nguyễn Đăng Bảo đã bị xử phạt với số tiền 22,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm g khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Được biết, ông Nguyễn Đăng Bảo đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Nguyễn Đăng Bảo đăng ký giao dịch mua 200.000 cổ phiếu GTH từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020 và đã thực hiện mua 0 cổ phiếu trong thời gian trên. Ngày 08/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đăng Bảo.

Ngày 05/04/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 51/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Trần Mạnh (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (mã chứng khoán: NQN). Theo quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Trần Mạnh đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Cụ thể, ông Trần Mạnh đăng ký mua 20.000 cổ phiếu NQN từ ngày 07/08/2018 đến ngày 05/09/2018 (khớp lệnh mua 3.100 cổ phiếu NQN) nhưng đến ngày 11/9/2018, HNX nhận được báo cáo kết quả giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Mạnh. Ngoài ra, ông Mạnh đăng ký mua 50.000 cổ phiếu NQN từ ngày 26/09/2018 đến ngày 25/10/2018 (khớp mua 500 cổ phiếu vào ngày 12/10/2018) nhưng đến ngày 13/11/2018, HNX nhận được báo cáo kết quả giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Mạnh.

Ngày 06/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thu Huyền (Quận 4, TP. Hồ Chí Minh) - người liên quan của ông Từ Như Quỳnh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã chứng khoán: VRC). Cụ thể, cơ quan này quyết định xử phạt với số tiền 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Được biết, bà Nguyễn Thu Huyền đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi mua 10.000 cổ phiếu VRC ngày 10/12/2020 và bán 680.320 cổ phiếu VRC từ ngày 10/12/2020 đến ngày 11/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đặc biệt, trong ngày 7/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành cùng lúc 3 quyết định xử phạt. Cụ thể, theo Quyết định số 185/QĐ-XPVPHC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hữu Huấn (huyện Đông Anh, Hà Nội) vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi thực hiện mua 192.970 cổ phiếu FLC và bán 192.970 cổ phiếu FLC từ ngày 29/9/2020 đến ngày 13/10/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu). Ông Nguyễn Hữu Huấn là người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Ba - Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC).

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 54/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Công Thành (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Theo đó, phạt tiền 25 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Được biết, ngày 26/6/2020, ông Hoàng Công Thành - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An (HNX: PXA) bán 32.000 cổ phiếu PXA, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 780.600 cổ phiếu PXA (5,2%) xuống còn 748.600 cổ phiếu PXA (4,99%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An, tuy nhiên đến ngày 28/7/2020, HNX mới nhận được báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Hoàng Công Thành).

Cũng trong ngày 07/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 56/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thư (Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (Mã chứng khoán: SCL).
Theo đó, vị Phó Tổng Giám đốc này đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tiền 12,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, đăng ký giao dịch mua 30.000 cổ phiếu SCL từ ngày 08/7/2020 đến ngày 30/7/2020, và đã thực hiện giao dịch mua 21.800 cổ phiếu SCL trong thời gian này. Ngày 07/8/2020, HNX nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Phạm Văn Thư.

Ngày 12/04/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 61/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hoàng Linh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Được biết, ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán: IDJ) đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Linh đăng ký bán 157.600 cổ phiếu IDJ từ ngày 20/02/2020 đến ngày 19/03/2020 và không thực hiện giao dịch. Đến ngày 26/03/2020, HNX mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch đăng ký bán 157.600 cổ phiếu IDJ nêu trên

Với hành vi vi phạm này, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt tiền 27,5 triệu đồng đối với ông Linh theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ngày 15/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Phổ (Quận Long Biên, Hà Nội). Cụ thể, với hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch, ông Trần Quốc Phổ bị phạt tiền 10 triệu đồng. Trước đó, ngày 20/01/2021, ông Trần Quốc Phổ, người có liên quan của bà Vũ Cẩm La Hương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, mã chứng khoán IBC, bán 11.100 cổ phiếu IBC (tương ứng 111.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu IBC) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Đặc biệt, ngày 15/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt một cá nhân với mức xử phạt nặng. Cụ thể, theo Quyết định số 199/QĐ-XPVPHC, ông Nguyễn Quang Vinh (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, theo kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Quang Vinh đã sử dụng 35 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch khớp chéo cổ phiếu TAR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Công nghệ cao Trung An (Mã chứng khoán: TAR), vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 (nay là Khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14), Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Quang Vinh.