Điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường các giải pháp điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát thu hẹp diện miễn, giảm thuế.

Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 đã thông qua nhiều Nghị quyết về kinh tế xã hội. Ảnh: D.A
Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 đã thông qua nhiều Nghị quyết về kinh tế xã hội. Ảnh: D.A

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV giao.

Trước đó, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2 đã thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Để bảo đảm triển khai quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đề xuất cấp có thẩm quyền loại bỏ các rào cản bất hợp lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Đồng thời tập trung rà soát, chỉ đạo các địa phương có các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua dự án Luật Quy hoạch; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; rà soát, lập danh sách cụ thể các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả; đề ra các giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời theo nguyên tắc và cơ chế thị trường...

Kiên quyết cắt giảm, loại bỏ các khoản mục chi chưa cần thiết

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường các giải pháp điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát thu hẹp diện miễn, giảm thuế; bảo đảm thực hiện thu ngân sách theo đúng dự toán, tiến độ đề ra, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán được giao, chỉ được chi trong giới hạn dự toán chi ngân sách, kiên quyết cắt giảm, loại bỏ các khoản mục chi chưa cần thiết, kể cả đã có trong dự toán nhưng không cần thiết.

Bộ Tài chính tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống thất thoát, lãng phí, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế, chống thất thoát, lãng phí trong chi ngân sách nhà nước; đẩy nhanh thực hiện điều chỉnh giá các loại dịch vụ công theo cơ chế thị trường, tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, có lộ trình giá thị trường đối với giáo dục, y tế… gắn với hỗ trợ đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Đồng thời đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước một các thực chất, thoái vốn đầu tư nhà nước công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, không để thất thoát tài sản nhà nước; rà soát bảo đảm đủ nguồn dành cho cải cách tiền lương; thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Trình Đề án chống đô la hoá, vàng hoá trong quý I 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các giải pháp phát triển mạnh thị trường trong nước, hệ thống bán lẻ gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản; kịp thời có giải pháp hiệu quả để phục hồi và thúc đẩy xuất khẩu gạo, tăng cường thu mua, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa

Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, kiên quyết thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động của các công ty vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với nguyên tắc thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô; phấn đấu tăng dự trữ ngoại hối phù hợp với điều kiện thực tế; điều hành tín dụng tăng trưởng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Kiểm soát chặt chẽ, xử lý hiệu quả nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém theo nguyên tắc thị trường, đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại; xử lý và hạn chế đầu tư chéo, sở hữu chéo. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ tiến trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; xây dựng Đề án chống đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2017.