Điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

Theo chinhphu.vn

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuếgiá trị gia tăngcó tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống…

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên SKM Việt Nam (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

Về kê khai thuế GTGT

Tại Điều 15, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“b) Khai thuế GTGT theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống…

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nếu Công ty có doanh thu của năm 2015 dưới 50 tỷ đồng thì Công ty thuộc đối tượng áp dụng kê khai thuế GTGT theo quý. Công ty tiếp tục kê khai thuế GTGT năm 2016 theo quý ổn định cho đến hết 31/12/2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ kê khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Về kê khai thuế TNCN

Điểm a, Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế TNCN khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải khai thuế.

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Ví dụ 30: Năm 2014, Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2014 Công ty A thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty năm 2016 thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý thì Công ty thuộc diện kê khai thuế TNCN theo quý ổn định cho đến ngày 31/12/2016.

Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty đã kê khai thuế TNCN theo tháng thì không được chuyển sang kê khai theo quý.