Doanh nghiệp FDI xuất siêu 11,7 tỷ USD trong 7 tháng

PV.

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, 7 tháng đầu năm 2017, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu tới 11,7 tỷ USD.

Doanh nghiệp FDI xuất siêu 11,7 tỷ USD trong 7 tháng . Nguồn: Internet
Doanh nghiệp FDI xuất siêu 11,7 tỷ USD trong 7 tháng . Nguồn: Internet
Theo đó, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 83,05  tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 72% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 81,26 tỷ USD, tăng 20%  so với cùng kỳ 2016 và chiếm 70,53% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 71,35 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 60,3% kim ngạch nhập khẩu.

Như vậy, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,69 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 9,9 tỷ USD không kể dầu thô.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, tính đến ngày 20/07/2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,05 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Luỹ kế tới tháng 7/2017, cả nước có 23.737 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 307,86 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 163,9 tỷ USD, bằng 53,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.