Doanh nghiệp không bị kiểm toán nghĩa vụ thuế năm 2020 vì Covid-19

Theo Hồng Ánh/kinhtevadubao.vn

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 không đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Đó là yêu cầu tại Công văn số 454/KTNN-TH, ngày 24/4/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc không đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020.

Cụ thể, Công văn nêu rõ, dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đã diễn ra rất phức tạp, phải thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 (bao gồm cả các đoàn kiểm toán đã triển khai nhưng chưa thực hiện đối chiếu thuế) không đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp.

Trường hợp đặc biệt, qua kiểm toán tại cơ quan thuế, đoàn kiểm toán phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách xem xét, quyết định việc thực hiện đối chiếu thuế.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước thực hiện nghiêm nội dung tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định.