Doanh nghiệp nhỏ Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực

PV.

Khảo sát do Cơ quan kế toán toàn cầu CPA Australia cho thấy 89% các doanh nghiệp nhỏ báo cáo tăng trưởng trong vòng 12 tháng qua và 94% kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong 12 tháng tới.

Theo khảo sát mới được CPA Australia công bố hôm 28/2/2017, các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam nằm trong số những doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh nhất và tự tin nhất trong khu vực.

Theo đó, thấy 89% các doanh nghiệp nhỏ báo cáo tăng trưởng trong vòng 12 tháng qua và 94% kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong 12 tháng tới.

Nguồn: cpaaustralia.com.au

Nguồn: cpaaustralia.com.au

Các kết quả cũng cho thấy 86% các doanh nghiệp nhỏ kỳ vọng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trong 12 tháng tới. Những con số  ấn tượng này đưa Việt Nam xếp thứ 2 chỉ sau Indonesia trong 8 thị trường được khảo sát và cao hơn cả Malaysia, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, New Zealand và Australia.

Trên toàn khu vực, khảo sát nhận thấy các doanh nghiệp nhỏ hiện đang tăng trưởng có thể sẽ tập trung đáng kể  vào việc đổi mới, thương mại điện tử, truyền thông xã hội, đào tạo và xuất khẩu.

Giám đốc điều hành CPA Australia, Alex Malley cho biết các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam tập trung mạnh mẽ vào các động lực tăng trưởng.

“Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng và các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam  đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng đó. Các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam hướng ngoại, tự tin và lạc quan. Họ minh chứng cho tất cả các phẩm chất của một khu vực đang tăng trưởng nhanh”, Giám đốc điều hành CPA Australia cho biết.

Nguồn: cpaaustralia.com.au

Nguồn: cpaaustralia.com.au

Tăng trưởng và sự tự tin trong báo cáo cũng được phản ánh  qua số liệu tuyển dụng, với 54% doanh nghiệp nhỏ cho biết họ đã tăng cường tuyển dụng số nhân viên trong năm qua và có tới 71% hy vọng sẽ tăng nhân viên trong vòng 12 tháng tới.

“Tiềm năng cho các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam là đặc biệt lớn và tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng. Một số doanh nghiệp có khả năng  trở thành các công ty đa quốc gia lớn trong tương lai”, ông Malley cho biết.

Việt Nam cũng thể hiện tốt trên phương diện nắm bắt các cơ hội trong nền kinh tế kỹ thuật số với 86% người được hỏi cho biết họ kiếm doanh thu từ bán hàng trực tuyến và 92% sử dụng truyền thông xã hội vì mục đích kinh doanh.

Khảo sát cũng cho thấy mức tăng số doanh nghiệp nhỏ hy vọng giới thiệu một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình mới, với 31% doanh nghiệp thông báo về dự định này, tăng so với mức 26% trong khảo sát trước.

“Nhận thức tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ đối với kinh tế Việt Nam, các quyết sách của chính phủ đang cung cấp môi trường cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ để phát triển nhanh”, ông Malley cho biết.

Khảo sát doanh nghiệp nhỏ châu Á - Thái Bình Dương của CPA Australia cung cấp các nhận định thường niên trong đánh giá các doanh nghiệp nhỏ và được thực hiện  tại 8 thị trường trong toàn khu vực. Đây là năm thứ 7 khảo sát được thực hiện.