Doanh nghiệp sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm, cần điều kiện gì?

PV.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2016/NĐ-CP, trong đó quy định rõ về điều kiện kinh doanh, phân phối và sản xuất mũ bảo hiểm của doanh nghiệp cho người đi mô tô, xe máy.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hai điều kiện phân phối mũ bảo hiểm

Nghị định 87/2016/NĐ-CP nêu rõ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm gồm:

1- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; là hộ kinh doanh, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

2- Các đại lý, cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm phải có địa điểm cụ thể và địa chỉ rõ ràng; phải có biển hiệu ghi rõ đại lý hoặc cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, được gắn hoặc treo tại vị trí mặt trước bên ngoài của Đại lý hoặc Cửa hàng ở vị trí dễ quan sát.

Hai điều kiện để được nhập khẩu mũ bảo hiểm

Nghị định cũng quy định điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm. Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu mũ bảo hiểm phải đáp ứng 2 điều kiện:

1- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

2- Phải thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu trước khi thông quan.

Bốn điều kiện để được sản xuất mũ bảo hiểm đối với doanh nghiệp

Nghị định cũng quy định điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đối với doanh nghiệp gồm:

1- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

2- Có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001;

3- Có tối thiểu 1 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên, được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

4- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, địa điểm sản xuất phải có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; có diện tích mặt bằng để lắp đặt trang thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng.

Bên cạnh đó, trang thiết bị của dây chuyền sản xuất phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sản xuất mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, bao gồm: Thiết bị ép (đúc/đùn) và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất vỏ mũ; thiết bị ép (đúc) và khuôn mẫu phù hợp để sản xuất lớp hấp thụ xung động (mút, xốp); thiết bị dập (tán) đinh tán (dùng để ghép các cụm chi tiết); hoặc thiết bị đồng bộ đáp ứng yêu cầu của các thiết bị nêu trên...