Doanh nghiệp thêm đà bứt phá nhờ được chứng nhận SA 8000:2014

Ánh Dương

Việc được chứng nhận SA 8000:2014 giúp doanh nghiệp có thêm đà bứt phá để tiếp tục mở rộng thị phần cũng như gia tăng tính cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.

Được chứng nhận SA 8000 giúp doanh nghiệp cải thiện việc quản lý và hiệu suất chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Ảnh: Internet
Được chứng nhận SA 8000 giúp doanh nghiệp cải thiện việc quản lý và hiệu suất chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Ảnh: Internet

SA 8000:2014 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội nằm trong bộ tiêu chuẩn SA 8000 do tổ chức SAI ban hành năm 2014.

Tiêu chuẩn SA 8000 là một trong những tiêu chuẩn chứng nhận xã hội hàng đầu cho các nhà máy và tổ chức trên toàn cầu.

Trong những năm qua, tiêu chuẩn đã phát triển thành một khuôn khổ tổng thể giúp các tổ chức được chứng nhận thể hiện sự cống hiến của họ trong việc đối xử công bằng đối với người lao động trong các ngành công nghiệp và ở bất kỳ quốc gia nào.

SA 8000 được thiết kế để tuân theo các hiệp định quốc tế hiện có, bao gồm các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người và Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Các công cụ này được quy định rõ ràng trong các điều khoản của SA8000.

SA 8000 là một tiêu chuẩn tự nguyện, phổ biến dành cho các công ty quan tâm đến việc đánh giá và chứng nhận thực hành lao động trong các cơ sở của họ và của các nhà cung cấp và đại lý của họ. Nó có thể được chứng nhận bởi chứng nhận của bên thứ ba độc lập.

Được chứng nhận SA 8000 giúp doanh nghiệp chứng minh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người lao động; cải thiện việc quản lý và hiệu suất chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. 

Đồng thời, cho phép doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu và giảm vấn đề có liên quan đến pháp luật có thể xảy ra; nâng cao thương hiệu, hình ảnh và danh tiếng cho doanh nghiệp; tạo dựng được thị trường, mang lại lợi thế cạnh tranh so với các bên đối thủ.

Đem lại niềm tin với khách hàng, từ đó dần thu hút lượng lớn khách hàng; thể hiện được sự minh bạch, chuyên nghiệp với các bên đối tác, thu hút được nhiều nguồn đầu tư.

Cho phép doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội phù hợp khi đấu thầu các hợp đồng quốc tế hoặc mở rộng địa bàn để phù hợp với hoạt động kinh doanh mới...

Công ty cổ phần Kềm Nghĩa là một trong những doanh nghiệp được cấp chứng nhận quốc tế về trách nhiệm xã hội SA 8000:2014.

Việc được chứng nhận SA 8000:2014 giúp công ty có thêm đà bứt phá để tiếp tục mở rộng thị phần cũng như gia tăng tính cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Doanh nghiệp kỳ vọng góp phần cung cấp cho người tiêu dùng trong nước, quốc tế các sản phẩm chất lượng và từng bước khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia.

Trước đó, Công ty cổ phần Kềm Nghĩa đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Doanh nghiệp được thị trường quốc tế đón nhận với 80% sản lượng nhà máy phục vụ xuất khẩu sang châu Âu và châu Á, Mỹ.