Doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến

PV.

Ngày 8/02/2017, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 702/TCHQ-CNTT về việc triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) với 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Việc triển khai chính thức Hệ thống DVCTT Hải quan là bước đi quan trọng trong cải cách, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Từ ngày 01/3/2017, người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến thì không phải nộp hồ sơ giấy tại trụ sở của cơ quan Hải quan, mà nộp trực tiếp qua mạng cho cơ quan hải quan ở bất cứ nơi nào, bằng các thiết bị di động hoặc máy tính cá nhân.
Người dân và doanh nghiệp sử dụng các phương tiện như máy tính, điện thoại thông minh mọi lúc mọi nơi để thực hiện dịch vụ này.Theo dõi được tình trạng hồ sơ mọi lúc mọi nơi và nhận được ngay yêu cầu nếu có yêu cầu bổ sung hồ sơ, nhận được ngay thông báo khi có kết quả xử lý hồ sơ.
Các chứng từ thuộc thành phần hồ sơ thực hiện theo các nguyên tắc đã được hướng dẫn, tập huấn. Đối với đối tượng nộp hồ sơ là Doanh nghiệp thì đề nghị phải ký số lên các file thuộc thành phần hồ sơ trước khi đính kèm và nộp cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

Được biết, việc thực hiện các thủ tục qua Hệ thống DVCTT khá đơn giản. Trước tiên, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần có tài khoản đã đăng ký với cơ quan Hải quan (sử dụng tài khoản trên Hệ thống VNACCS/VCIS hoặc đăng ký tài khoản mới theo hướng dẫn trên cổng thông tin Hệ thống DVCTT).

Sau khi có tài khoản, để nộp hồ sơ, doanh nghiệp hoặc cá nhân cần chuẩn bị kỹ hồ sơ theo quy định; tiếp đó thực hiện khai và nộp theo hướng dẫn trên cổng thông tin Hệ thống DVCTT.

Đơn cử như trường hợp thực hiện thủ tục hủy tờ khai đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm, hệ thống có hướng dẫn chi tiết gồm: Trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ…

Đại diện Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan cho biết , trước khi  triển khai chính thức vào ngày 1/3 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã thử nghiệm Hệ thống DVCTT trong hai tháng (tháng 11 và tháng 12/2016) và chạy thí điểm vào tháng 1 và tháng 2/2017. Trong 2 tháng chạy thí điểm, Hệ thống tiếp nhận hơn 900 hồ sơ. Việc tiếp nhận, vận hành diễn ra ổn định, thông suốt và đảm bảo cho triển khai chính thức.

Đến nay, sau hơn hai tháng chính thức hoạt động, cơ quan Hải quan đã chính thức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 178 dịch vụ công, trong đó có 31 thủ tục ở cấp độ 1 có 23 thủ tục ở cấp độ 2 và 121 thủ tục ở cấp độ 4; đã phối hợp với 11 bộ, ngành thực hiện đưa 38 thủ tục hành chính lên Cơ chế một cửa quốc gia, xử lý khoảng 315 nghìn số hồ sơ hành chính với trên 10,8 nghìn doanh nghiệp tham gia.
Việc triển khai chính thức Hệ thống DVCTT đáp ứng mục tiêu về thực hiện Chính phủ điện tử và là bước đi quan trọng trong cải cách, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, người dân một cách thuận lợi, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại.
Thêm vào đó, các Cục Hải quan đã nghiêm túc thực hiện thông báo công khai danh sách cán bộ, công chức hải quan của đơn vị mình (họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email) làm đầu mối thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.
Với sự nỗ lực và quyết tâm của Tổng cục Hải quan và sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, việc triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến năm 2017 sẽ là đòn bẩy quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.