Doanh thu phí bảo hiểm con người đạt 45.858 tỷ đồng

PV.

Bảo hiểm con người bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người được nhận định là các sản phẩm chủ lực và dẫn đầu doanh thu trong thị trường bảo hiểm nói chung.

Tính đến năm 2015, doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm con người là 45.858 tỷ đồng.
Tính đến năm 2015, doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm con người là 45.858 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và bảo hiểm con người nói riêng ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Theo thống kê của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), hiện nay Việt Nam có gần 10 triệu người có bảo hiểm y tế, sức khỏe (6 triệu bảo hiểm nhân thọ, 4 triệu bảo hiểm phi nhân thọ); 12 triệu học sinh được bảo hiểm sức khỏe, tai nạn (tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm gần 60%).

Bên cạnh đó, đã có 18 triệu lượt khách được bảo hiểm hàng không (tỷ lệ thâm nhập 100%); trên 12 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn đường sắt (tỷ lệ thâm nhập 100%); 1.620 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn hành khách vận chuyển đường bộ (tỷ lệ thâm nhập 61%).

Tính đến năm 2015, doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm con người là 45.858 tỷ đồng (năm 2011 là 19.192 tỷ đồng). Số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm là 16.031 tỷ đồng (năm 2011 là 8.701 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cho biết, qua quá trình triển khai, có thể thấy rằng các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có tác động không nhỏ tới đời sống của người tham gia bảo hiểm, không chỉ giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho người tham gia, mang lại sự an tâm cho khách hàng mà còn tạo điều kiện cho khách hàng được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng.

Những người tham gia bảo hiểm đã có thể tự thu xếp, bảo vệ về mặt tài chính và được bảo hiểm chi trả bồi thường khi không may xảy ra tai nạn, ốm đau, mà không cần tới sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tình hình triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe theo đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Đồng thời, rà soát, thẩm định hồ sơ và phê chuẩn các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm.