Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt gần 70.000 tỷ đồng

Minh Hà

Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, 7 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 69.996 tỷ đồng, tăng 24,74% so với cùng kỳ năm 2017.

7 tháng đầu năm 2018, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017.
7 tháng đầu năm 2018, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm thị trường phi nhân thọ ước đạt 25.632 tỷ đồng, tăng 11,81% so với cùng kỳ năm 2017; tổng doanh thu phí bảo hiểm thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 15.195 tỷ đồng, tăng 33,29% so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, về thị phần thị trường phi nhân thọ, dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm gốc là Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (ước đạt 5.456 tỷ đồng, chiếm 21,29% thị phần). Vị trí thứ 2 thuộc về Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, với doanh thu ước đạt 4.237 tỷ đồng, chiếm 16,53% thị phần. Vị trí thứ 3, thứ 4, thứ 5 lần lượt thuộc về Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (doanh thu ước đạt 2.245 tỷ đồng, chiếm 8,76% thị phần), Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (ước đạt 1.878 tỷ đồng, chiếm 7,33% thị phần), Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (doanh thu 1.550 tỷ đồng, chiếm 6,05% thị phần...)

Về thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục vị trí dẫn đầu thị trường trong 7 tháng đầu năm 2018 với 18,61% thị phần; Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam chính thức vượt qua Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2, với 17,78% thị phần; Prudential xếp ở vị trí thứ 3 với 16,33% thị phần; tiếp theo là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Manulife Việt Nam (14,65% thị phần), Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (9,93% thị phần), Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Life Việt Nam (3,68% thị phần)…

Theo đánh giá của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm,  kết quả kinh doanh khả quan trong 7 tháng đầu năm 2018 đang tạo đà cho các doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc, mở rộng kênh phân phối, ra mắt các sản phẩm mới… góp phần tăng trưởng doanh thu, thị phần sớm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018.