Đôn đốc tập trung thanh tra doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát lại kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra để bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị rủi ro về thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ thuế Chi cục thuế Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nhập số liệu thanh kiểm tra. Ảnh: Đức Minh
Cán bộ thuế Chi cục thuế Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nhập số liệu thanh kiểm tra. Ảnh: Đức Minh

Trên cơ sở  kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 đã được phê duyệt, tập trung phân tích chuyên sâu để lựa chọn nội dung trọng tâm cần thanh tra, lựa chọn các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra (từ 3-5 năm), về sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, về ưu đãi thuế, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án,… để thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đảm bảo nguyên tắc kiểm tra theo rủi ro quy định tại điểm 4, điều 58, Thông tư 156/2013/TT-BTC, cũng như đảm bảo kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế trước với các trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng hoặc sau ít nhất 4 quý phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết đã được hoàn.

Các cục thuế lựa chọn các doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn hoặc có dấu hiệu rủi ro đã được kiểm tra trước khi hoàn thuế để thực hiện thanh tra toàn diện trong năm 2016.