Đồng loạt triển khai tập huấn chính sách thuế mới

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Nhằm giúp cán bộ thuế và các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) trên địa bàn nắm bắt kịp thời chính sách thuế theo quy định mới, nội dung liên quan đến quyết toán thuế năm 2013; từ ngày 24/02 đến ngày 15/03/2014 Cục Thuế TP. Hà Nội đồng loạt triển khai tập huấn chính sách thuế mới.

Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới. Nguồn: internet
Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới. Nguồn: internet

Theo kế hoạch, Cục Thuế TP. Hà Nội triển khai tổ chức 94 hội nghị tập huấn (Chi cục tổ chức 21 lớp) cho gần 61.000 cán bộ thuế và NNT: 02 lớp tập huấn cho gần 1.000 cán bộ thuế; 14 lớp cho 8.381 tổ chức, doanh nghiệp thuộc Văn phòng Cục quản lý; 78 lớp cho 51.564 cán bộ thuế và doanh nghiệp tại các Chi cục Thuế.

Tại các hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe các giảng viên truyền đạt những nội dung chính về hệ thống hóa chính sách thuế mới; trong đó, tập trung vào các nội dung sửa đổi bổ sung về những điểm mới của Luật Quản lý thuế, thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân (TNCN), xử phạt vi phạm hành chính về thuế, về hóa đơn và những điểm lưu ý về quyết toán thuế TNCN, Thu nhập doanh nghiệp năm 2013 cũng như hướng dẫn khai thuế theo ứng dụng mới theo phần mềm miễn phí của cơ quan thuế.

Đặc biệt, nội dung chủ yếu của hội nghị lần này là tập huấn các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung về: khai thuế; thủ tục miễn, giảm, xoá nợ tiền thuế; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về thuế; gia hạn, nộp dần, tính và miễn tiền chậm nộp; hồ sơ hoàn thuế...theo quy định tại thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; các nội dung mới về kê khai, nộp thuế, hoàn thuế và bù trừ tiền thuế theo quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; hướng dẫn khai thuế trên ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK, iHTKK, QTTNCN) theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và quyết toán thuế TNCN năm 2013…

Để chuẩn bị cho chiến dịch tập huấn chính sách thuế mới này, trước đó Cục Thuế đã chỉ đạo các phòng, các Chi cục với mục đích thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời cho NNT các chính sách thuế mới; đồng thời lập chương trình tổ chức tập huấn. Thành lập “Tổ giảng viên” tại các Chi cục Thuế để tập huấn trước và chủ động triển khai tập huấn cho NNT trên địa bàn. Tổ chức cho cán bộ thuế của đơn vị tự nghiên cứu nội dung của chính sách thuế mới; đặc biệt là các cán bộ trong “Tổ giảng viên”. Xây dựng phương án tổ chức tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia, phân công giảng viên của Chi cục tại các lớp tập huấn do Chi cục tổ chức. Các Chi cục tự giảng bài tại các lớp tập huấn do Chi cục tổ chức trên cơ sở các giảng viên thuộc “Tổ giảng viên” của Chi cục và bài giảng của Cục Thuế để các Chi cục nghiên cứu, tham khảo.

Tại các hội nghị, ngoài việc tập huấn chính sách mới, Cơ quan thuế đã trao đổi, giải đáp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến các quy định mới.