Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi): Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành

Chiều ngày 13/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) được đa số các đại biểu Quốc hội tán thành.
Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) được đa số các đại biểu Quốc hội tán thành.

Trong quá trình thảo luận đã có 19 đại biểu phát biểu ý kiến. Đa số đại biểu tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cho rằng  việc sửa đổi Luật Chứng khoán hiện hành là cần thiết, góp phần thể chế hóa đường lối của Đảng, phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhất là cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; tiếp cận chuẩn mực và thông lệ quốc tế; khắc phục những tồn tại, khó khăn của Luật Chứng khoán hiện hành, thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển, trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Thẩm tra Tờ trình, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Chứng khoán nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Chứng khoán sau hơn 10 năm thi hành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan.

Qua đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững, an toàn của TTCK, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với TTCK, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hội nhập quốc tế, góp phần nâng hạng thị trường và đưa TTCK là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam.

Ủy ban Kinh tế nhận thấy, hồ sơ dự án Luật đã được Cơ quan soạn thảo chuẩn bị tương đối công phu, đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bố cục của dự thảo Luật gồm 10 chương, 136 điều (sửa đổi 97 điều, bổ sung 31 điều, bãi bỏ 31 điều và giữ nguyên 08 điều so với Luật Chứng khoán hiện hành) là hợp lý, trong đó đã tập trung giải quyết những vấn đề đang vướng mắc hiện nay như chất lượng hàng hóa đầu vào của thị trường, hành vi thao túng giá, chống giao dịch nội gián, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công tác tổ chức vận hành, quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm...

Thảo luận tại phiên họp toàn thể ở hội trường, các đại biểu Quốc hội tán thành cao với sự cần thiết ban hành và cho rằng việc xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững, an toàn của TTCK, đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với TTCK, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; bảo đảm TTCK là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Đi vào nội dung cụ thể, đại biểu Mai Hồng Hải - Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng, về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nên trực thuộc Bộ Tài chính như Luật hiện hành vì các lý do: báo cáo tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật chứng khoán và thực thế việc quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính không có tồn tại, khó khăn gì lớn; hồ sơ trình Dự án Luật của Chính phủ không có phương án quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Chính phủ nên không có nghiên cứu đánh giá tác động về phương án này; Dự luật đã theo hướng mở rộng và trao quyền chủ động cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động về chứng khoán và tổ chức thị trường chứng khoán. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định thêm tính độc lập và chủ động hơn nữa cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tham gia phát biểu, đại biểu Hoàng Văn Cường - TP.Hà Nội cho rằng hiện nay cần phát triển các khoản vay thứ cấp bằng cách chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp của ngân hàng, trước hết là những khoản vay thế chấp đối với bất động sản. Nếu chứng khoán hóa được những khoản vay này thì những khoản vay về bất động sản sẽ không bị giới hạn bởi tỷ lệ dư nợ tín dụng như hiện này bởi vì nó đã chuyển thành các chứng khoán và người đầu tư tư nhân có thể bỏ tiền vào các khoản vay đó.

Bên cạnh đó, cần xem xét kỹ về trách nhiệm kiểm soát tính minh bạch trên thị trường chứng khoán, vì đây là loại hàng hóa rất dễ rơi vào thông tin bất đối xứng, nguy cơ thị trường sẽ bị xung đột. Đề nghị ngoài quy định xử phạt đối với vi phạm trong việc cung cấp thông tin thì cần tăng trách nhiệm trong việc đảm bảo tính chính sách của các báo cáo kiểm toán độc lập, tăng vai trò trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán nhà nước trong việc kiểm soát thông tin, minh bạch thị trường.

Cho ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy - Bến Tre, tán thành việc nâng điều kiện mức vốn điều lệ của các công ty đại chúng từ 10 tỷ lên 30 tỷ đồng, tuy nhiên cần đánh giá tác động kỹ hơn quy định này vì theo báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành cho thấy các bất cập chủ yếu là do các công ty đại chúng có quy mô quá nhỏ nên khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ như thuế phí, kiểm toán; giám sát công ty đại chúng chưa được kịp thời... Dự luật cũng cần căn nhắc kỹ trong khi thiết kế các điều khoản nhằm bảo đảm quyền lợi cho các thiểu số công ty đại chúng có số vốn dưới 30 tỷ; bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư.

Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật, gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung quan trọng của dự án Luật được thảo luận tại Quốc hội chiều 13/6:

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật; Về chính sách phát triển thị trường chứng khoán; Về chào bán chứng khoán (gồm chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp); Về vị trí, quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Về mô hình tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán; Về giao dịch chứng khoán, đăng ký lưu ký và bù trù chứng khoán; Về quản trị công ty chứng khoán; Về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài; Về công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; Về thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán;…