Dự án nào được miễn tiền thuê đất suốt thời gian thực hiện?

Theo chinhphu.vn

Công ty của ông Mai Văn Định (dinhmv@...) đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ngày 24/11/2003,đưa vào sử dụng tháng 8/2005 (đúng tiến độ). Trên Giấy chứng nhận không ghi ưu đãi tiền thuê đất.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Được miễn nộp tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện Dự án đối với Dự án đầu tư thuộc Danh mục A (đầu tư xây dựng mới nhà máy điện) thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C. Nghị định số 35/2002/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/1999/NĐ-CP thì huyện Chư Prông thuộc Danh mục C.

Tại thời điểm xây dựng nhà máy, Công ty ôngĐịnhlà Công ty Nhà nước, đến năm 2010 thì thực hiện cổ phần hóa 100%. Theo ông Định hiểu, nhà máy thủy điện của Công ty ông thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện Dự án. Vậy, cách hiểu của ông có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 5, Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định:

“Điều 18. Miễn giảm tiền thuê đất

5. Được miễn nộp tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục A thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C”.

Tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP quy định:

“Danh mục A Ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư

Các dự án đầu tư vào các ngành nghề trong từng lĩnh vực sau đây được hưởng ưu đãi:

II. Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển vận tải công cộng, phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế văn hóa dân tộc.

1. Đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện, xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật.

Danh mục C Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

24. Tỉnh Gia Lai

7. Huyện Chư Prông”.

Tại điểm 5.11 Mục 5 Phần III Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính quy định:

“5.11- Để được miễn giảm tiền thuê đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải có đơn xin miễn hoặc giảm tiền thuê đất kèm theo giấy tờ cần thiết gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu tiền thuê đất, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất; Riêng trường hợp xin giảm, miễn theo quy định tại tiết 5.7, 5.8 khoản 5 này thì phải gửi kèm các hồ sơ, giấy tờ chứng minh có thiệt hại về sản xuất, tài sản.

- Giấy phép đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh;

- Quyết định cho thuê đất hoặc tờ khai đăng ký nộp tiền thuê đất;

- Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, tại thời điểm Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nếu Dự án đầu tư xây dựng mới thuộc Danh mục A thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Để được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo chính sách nêu trên thì người thuê đất phải làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà đến năm 2010 đã chuyển thành Công ty cổ phần và đến nay vẫn chưa làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì việc miễn, giảm tiền thuê đất được thực hiện theo Nghị định quy định bổ sung một số nội dung về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất khi Chính phủ ban hành (dự kiến tháng 12/2015).

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty, đề nghị ông Mai Văn Định cần chuẩn bị hồ sơ liên quan theo quy định và liên hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.