Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tương đương 10,8% GDP năm 2022

Minh Lâm

Tính đến ngày 28/7/2023, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ ước đạt 1,02 triệu tỷ đồng, tương đương 10,8% GDP, bằng 8,2% dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Bộ Tài chính cho biết, từ đầu năm đến 28/7/2023, thị trường TPDN có 36 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ với khối lượng 62,3 nghìn tỷ đồng, giảm 77,8% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu là các doanh nghiệp Bất động sản (BĐS), chiếm 54,2% tổng giá trị phát hành toàn thị trường, tiếp đến là tổ chức tín dụng, chiếm 31,6% tổng giá trị phát hành. Trong đó, 60,5% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo.

Trong bối cảnh thị trường biến động, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn để tái cơ cấu nguồn vốn, khối lượng mua lại trước hạn là 135,3 nghìn tỷ đồng, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2022. Dư nợ TPDN riêng lẻ tại thời điểm 28/7/2023 khoảng 1,02 triệu tỷ đồng, tương đương 10,8% GDP năm 2022, bằng 8,2% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Trong bối cảnh tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh khó khăn, căn cứ các quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện đàm phán với các chủ sở hữu trái phiếu để cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Một số tổ chức phát hành trong lĩnh vực BĐS đã đạt được thỏa thuận gia hạn thanh toán trái phiếu từ 1 tháng đến 2 năm; lãi suất được thỏa thuận tăng 0,5%-3% so với lãi suất ban đầu, ví dụ như Tập đoàn Sovico, Novaland, Hưng Thịnh Land...

Việc các doanh nghiệp chủ động đàm phán với chủ sở hữu trái phiếu đã góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư, đồng thời cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian tái cơ cấu, phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó có dòng tiền để trả nợ khi trái phiếu đến hạn sau quá trình tái cơ cấu.

Chia sẻ với báo chí tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt Bộ Tài chính và các bộ, ngành triển khai các giải pháp đã bước đầu đưa thị trường TPDN ổn định trở lại. Tuy nhiên, thị trường chưa phục hồi ngay do còn các yếu tố khó khăn, do nội tại kinh tế khó khăn nên nhu cầu vốn của doanh nghiệp giảm; nhà đầu tư cá nhân thận trọng sau các vụ việc về TPDN liên quan đến việc ngân hàng thương mại phân phối trái phiếu trong thời gian qua đang được cơ quan chức năng xử lý; doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ quan ngại về các vi phạm nên hạn chế việc phát hành mới. Bên cạnh đó, cầu đầu tư TPDN giảm do theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, từ năm 2023, các doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư một số sản phẩm TPDN.