Quyết định 875/QĐ-TTg:

Dự toán bổ sung từ ngân sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017


Ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 875/QĐ-TTg về việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thông báo dự toán chi bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương (chi tiết kinh phí sự nghiệp theo nội dung thành phần và nội dung cụ thể) và bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Quyết định cũng giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 theo Phụ lục đính kèm.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 875/QĐ-TTg.