Dừng quy hoạch tổng thể trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, cao tốc

PV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa đồng ý để Bộ Giao thông Vận tải dừng nhiệm vụ lập, trình duyệt quy hoạch tổng thể trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Giữa tháng 2/2017, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ dừng việc lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tại văn bản, Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện nay thế giới chưa có quốc gia nào lập quy hoạch trạm thu phí mà chỉ có một số quốc gia đưa ra tiêu chí về khoảng cách giữa các trạm để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước - Nhà đầu tư - người sử dụng.

Đồng thời, tại các văn bản quy phạm chưa có quy định phải lập quy hoạch trạm thu phí. Ngoài ra, quy hoạch trạm chỉ là dự báo, việc đặt trạm thu phí phụ thuộc vào tính toán từng dự án cụ thể, tính khả thi lưu lượng xe, tính hấp dẫn của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô nên tính ổn định, khả thi của quy hoạch không cao, không đủ cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn.

Cũng theo quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải, việc quy hoạch trạm thu phí có thể hạn chế việc tự nghiên cứu, đề xuất các dự án PPP của các Nhà đầu tư do các dự án đề xuất có trạm thu phí phải phù hợp với quy hoạch được duyệt, điều này dẫn đến việc hạn chế số lượng các dự án PPP hiệu quả.

Trước đó, cuối tháng 6/2016, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quan điểm chỉ  tập trung đầu tư hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, các dự án mới, không triển khai các dự án theo hình thức BOT đặt trạm thu phí trên đường hiện hữu, trường hợp đối với các dự án cải tạo, nâng cấp đường hiện hữu thực sự cấp bách, không thể cân đối được nguồn vốn phải triển khai quy trình tham vấn ý kiến của Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương và chỉ triển khai khi có sự đồng thuận của các bên.