BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Mở rộng đối tượng tiền gửi được bảo hiểm nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng

Mở rộng đối tượng tiền gửi được bảo hiểm nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng

Tại Việt Nam, gửi tiền tiết kiệm qua hệ thống ngân hàng được coi là một kênh đầu tư an toàn, được người dân ưu tiên hướng đến. Ngay cả khi hệ thống ngân hàng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, thì tiền gửi nói chung và tiền gửi tiết kiệm nói riêng vẫn tăng trưởng đều đặn qua từng năm.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 về kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trong đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Đồng bộ với các quy định pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền

Đồng bộ với các quy định pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền

Luật Bảo hiểm tiền gửi đánh dấu bước phát triển lớn cũng như vai trò quan trọng của chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. Theo đó, các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh tại một đạo luật riêng, độc lập, thay vì những quan hệ này được điều chỉnh tại nhiều văn bản dưới luật khác nhau của các cấp có thẩm quyền.
Nỗ lực vì quyền lợi của người gửi tiền

Nỗ lực vì quyền lợi của người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức bảo hiểm tiền gửi duy nhất tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Từ nguồn vốn ban đầu được cấp 1.000 tỷ đồng, tính đến hết tháng 9/2022, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt hơn 92.000 tỷ đồng, trong đó Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt gần 86.000 tỷ đồng. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã xây dựng mạng lưới bảo hiểm tiền gửi với trụ sở chính tại Hà Nội và 8 chi nhánh tại các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước nhằm theo sát bước phát triển của các tổ chức tín dụng.
Các trường hợp nào được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt?

Các trường hợp nào được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho vay đặc biệt?

Một trong những nguyên tắc quan trọng được quán triệt trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2 được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ưu tiên là bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD có hiệu lực từ ngày 15/1/2018 đã trao cho Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trách nhiệm lớn hơn nhằm tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD.
Nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng

Nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống tài chính – ngân hàng

Đối với người gửi tiền, ngoài vấn đề lãi suất, mối quan tâm hàng đầu của họ là an toàn tiền gửi. Chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã xác định phải làm tốt nhiệm vụ xây dựng và duy trì niềm tin cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Công tác truyền thông là một trong những nghiệp vụ được Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam chú trọng nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm tiền gửi, và vai trò, trách nhiệm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, từ đó góp phần nâng cao niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng.
Một số nội dung cơ bản người gửi tiền nên biết (kỳ 3)

Một số nội dung cơ bản người gửi tiền nên biết (kỳ 3)

Mục đích cơ bản và cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin về hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi. Để được pháp luật bảo vệ tốt nhất, người gửi tiền cần biết những nội dung cơ bản về BHTG. Mời độc giả tiếp tục cùng tìm hiểu những thông tin này.