BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng

Nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng

Để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi là rất cấp bách. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần bổ sung nội dung tăng cường hơn nữa vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu các TCTD vào dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi).
Bảo hiểm tiền gửi góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”

Bảo hiểm tiền gửi góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”

“Tín dụng đen” là hoạt động cho vay bất hợp pháp khá phổ biến trên thế giới, cả ở những nền kinh tế đã phát triển và đang phát triển, xử lý triệt để được vấn nạn này đang là thách thức lớn. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) coi bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là công cụ hữu hiệu, nhằm gia tăng niềm tin của người dân vào hoạt động ngân hàng chính thức, không tiếp tay cho “tín dụng đen”.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với việc phổ cập kiến thức tài chính cho người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với việc phổ cập kiến thức tài chính cho người gửi tiền

Khi nền kinh tế mở cửa, các sản phẩm tài chính sẽ đa dạng và phức tạp hơn, kết hợp với thu nhập và tiết kiệm của người dân ngày càng tăng làm cho vấn đề nâng cao kiến thức tài chính ngày càng cấp thiết. Với trình độ kiến thức tài chính thỏa đáng, đời sống của người dân sẽ được nâng cao, kinh tế phát triển và gia tăng phúc lợi.
Vun đắp giá trị cốt lõi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Vun đắp giá trị cốt lõi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

"Giá trị cốt lõi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Do đó, mọi hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đều xoay quanh giá trị cốt lõi này".
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ

"Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là đội quân xung kích trong công cuộc phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
Luật Các tổ chức tín dụng được thông qua sẽ tạo đòn bẩy cho việc sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi

Luật Các tổ chức tín dụng được thông qua sẽ tạo đòn bẩy cho việc sửa Luật Bảo hiểm tiền gửi

Nhân kỷ niệm 24 năm thành lập Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (09/11/1999 – 09/11/2023), 10 năm Luật Bảo hiểm tiền gửi đi vào cuộc sống với sứ mệnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của các tổ chức tín dụng, Tạp chí Tài chính đã phỏng vấn TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về những nội dung có liên quan.
Xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, bao gồm nhiều nội dung lớn, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, một trong những vấn đề quan trọng là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên.
Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Thời gian qua Cấp ủy, Chi bộ Chi nhánh Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tại TP. Đà Nẵng không ngừng nỗ lực, chủ động tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả.
Bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Theo Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Đây chính là cơ sở để Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam có thể triển khai tốt nhiệm vụ được giao.