FICO bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

PV.

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ vừa bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày 09/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO (quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Theo Quyết định xử phạt của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty này đã không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán từ chối Báo cáo tài chính năm 2019; Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đồng thời, Công ty cũng báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2019.

Do vậy, dựa theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO với số tiền 85 triệu đồng.