Kiến nghị xử lý tài chính hơn 40.400 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Trần Huyền

Nửa đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 40.400 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 40.424 tỷ đồng. Ảnh: internet
Thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 40.424 tỷ đồng. Ảnh: internet

Kiến nghị xử lý về tài chính 40.424,373 tỷ đồng

Công tác thanh tra, kiểm tra được Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra thuộc Bộ triển khai nghiêm túc, thực hiện đầy đủ quy chế giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; Tổ giám sát đoàn thanh tra hoạt động đúng quy định, có hiệu quả, giúp cho việc chấp hành các quy định, quy trình, quy chế đoàn thanh tra được nâng cao, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ được tăng cường. Công tác thanh, kiểm tra đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ.

Theo báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 31.092 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 6.653 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 40.424.373 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.511.685 triệu đồng; các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị số tiền 9.435.727 triệu đồng.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính số tiền 2.908.661 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 2.724.752 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 183.909 triệu đồng; đồng thời ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.573 triệu đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực nộp ngân sách số tiền 2.727.898 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp ngân sách nhà nước và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm. Qua đó, giúp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị; đồng thời, kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt; đồng thời bố trí lực lượng dự phòng nhằm đảm bảo kịp thời thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý điều hành của Bộ.

Các cuộc thanh tra đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn. Các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo và đề xuất các phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra; tập trung hoàn thiện, xây dựng báo cáo, tổ chức thẩm định để ban hành kết luận thanh tra theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để, đồng thời có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong nội bộ ngành Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác như cơ quan cảnh sát điều tra, Ngân hàng Nhà nước... nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các chất gây nghiện.

Cùng với đó là chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hải quan và trong toàn Ngành; tăng cường đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế, kê khai hải quan theo mức độ rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra ngành Tài chính.

Ngoài ra, ngành Tài chính cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu và có kỹ năng thanh tra, kiểm tra để đảm bảo lực lượng thanh tra là lực lượng đi đầu trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong ngành Tài chính.