Gần 313 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang trong thời gian giáp hạt


Ngày 17/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân khó khăn của tỉnh Hà Giang trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 312,78 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.