Gần 73.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm

PV.

Theo số liệu Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố, trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 72.953 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 690.738 tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tính riêng trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Tính riêng trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Theo đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng qua là 1.670.465 tỷ đồng. Trong đó, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 690.738 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 979.727 tỷ đồng với 21.383 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.    

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2017 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng qua là 720.772 lao động, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo thống kê, tính riêng trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 21,3% so với tháng trước.
Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 93.449 lao động, giảm 11,5% so với tháng trước.       

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 7 tháng qua, công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 25,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh là 4,3 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Cùng với đó, trong 7 tháng đầu năm, cả nước đã có 17.502  doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2016. Tính riêng trong tháng 7, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 2.123 doanh nghiệp, tăng 10,5% so với tháng 6.
Ngoài ra, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2017, ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.887 doanh nghiệp, giảm 9,1%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.810 doanh nghiệp, giảm 18,5%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.165 doanh nghiệp, tăng 53,7%.