Giá cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi cao gấp 8 lần giá khởi điểm

PV.

(Taichinh) - Sáng ngày 22/06/2015, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tràng Thi với hơn 3,1 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 40 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 42,5 triệu cổ phần (cao gấp 13,7 lần số cổ phần đưa ra chào bán).

Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phiếu chào bán; giá đặt mua cao nhất là 82.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 2 nhà đầu tư cá nhân, với giá đấu thành công duy nhất là 82.000 đồng/cổ phần (gấp 8,2 lần so với giá khởi điểm).

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 255,1 tỷ đồng, cao hơn 224 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tràng Thi ngày 22/06/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.111.400 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

42.587.200 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

40 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

42.587.200 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

3.111.400 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

82.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

82.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

82.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

82.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

2 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

3.111.400 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

255.134.800.000 đồng