Gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa tối đa không quá 2 ngày

Theo Nụ Bùi/haiquanonline.com.vn

Theo quy định của Luật Hải quan, thời hạn cơ quan Hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ chậm nhất 2 giờ làm việc và thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 8 giờ làm việc. Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì chi cục trưởng quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 2 ngày.

Công chức Hải quan KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan Bình Dương) kiểm tra thực tế hàng hóa XNK. Ảnh T.D
Công chức Hải quan KCN Mỹ Phước (Cục Hải quan Bình Dương) kiểm tra thực tế hàng hóa XNK. Ảnh T.D

Trước thắc mắc của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 về thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng có trả lời cụ thể.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan 2014 quy định thời hạn cơ quan Hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ chậm nhất 2 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan Hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan và thời hạn cơ quan Hải quan hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan Hải quan.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì chi cục trưởng quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 2 ngày.

Đối chiếu với quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, việc xử lý đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện như sau: Đối với việc kiểm tra hàng hóa từng tờ khai là 1 phần của lô hàng, theo thiết kế của Hệ thống VNACCS thì trường hợp lô hàng có trên 300 dòng hàng như trình bày của Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 phải khai trên nhiều tờ khai nhánh, các tờ khai này có thể được phân luồng không giống nhau và độc lập với nhau về các bước xử lý trên hệ thống.

Theo đó, pháp luật về hải quan không quy định trường hợp lô hàng phải khai báo trên nhiều tờ khai nhánh mà có 1 tờ khai thuộc luồng Đỏ thì toàn bộ các tờ khai còn lại phải đưa về luồng Đỏ để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.

Do đó, căn cứ vào kết quả phân luồng và chỉ đạo của lãnh đạo chi cục về việc kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan sẽ thực hiện kiểm tra và kiểm tra hồ sơ, hoàn thành thủ tục với từng tờ khai để đảm bảo toàn bộ lô hàng đủ điều kiện đưa hàng qua khu vực giám sát.

Trong đó, thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 2 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan và hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất 8 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa.

Tuy nhiên, trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì chi cục trưởng quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia té hạn tối đa không quá 2 ngày.

Để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 cung cấp đầy đủ hồ sơ hải quan và xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan Hải quan trong thời hạn sớm nhất, tạo điều kiện cho cơ quan Hải quan có thể hoàn thành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong thời hạn quy định tại Điều 23 Luật Hải quan.