Giải đáp về thực hiện dự án dài hạn của doanh nghiệp đang cổ phần hóa

PV.

Ông Nguyễn Đình Quang (Hà Nội) hỏi: Doanh nghiệp Nhà nước đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa 100% vốn Nhà nước thì có được thực hiện dự án đầu tư dài hạn như xây dựng nhà hàng, khách sạn… không và căn cứ quy định nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo chế độ quy định hiện hành về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần thì trong thời gian tiến hành các bước công việc cổ phần hóa, từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần (có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu), doanh nghiệp cổ phần hóa vẫn là doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường,

trong đó vẫn tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư theo chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính và phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh sau khi doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần.

Việc thực hiện các dự án đầu tư phải bảo đảm theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai...