Giải ngân các dự án giao thông ước đạt hơn 36.000 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

8 tháng đầu năm, kết quả thực hiện các dự án của ngành Giao thông vận tải ước đạt 36.434,97 tỷ đồng, đạt 47,4%, giải ngân ước đạt 36.352,03 tỷ đồng, đạt 47,29% kế hoạch năm 2016.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cảnh Dương.
Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cảnh Dương.

Theo Bộ Giao thông vận tải, tổng cộng các nguồn vốn dự kiến giải ngân năm 2016 là 76.874,67 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và trái phiếu Chính phủ (TPCP) là 44.874,67 tỷ đồng (kế hoạch giao năm 2016 là 35.294,81 tỷ đồng, kéo dài năm 2015 sang năm 2016 là 10.079,86 tỷ đồng, trừ hoàn ứng 500 tỷ đồng); nguồn vốn huy động ngoài NSNN là 32.000 tỷ đồng.

Sau 8 tháng triển khai, kết quả thực hiện ước đạt 36.434,97 tỷ đồng, đạt 47,4%; giải ngân ước đạt 36.352,03 tỷ đồng, đạt 47,29% kế hoạch năm 2016. Trong đó: Nguồn vốn NSNN và TPCPước thực hiện 16.454,97 tỷ đồng, đạt 36,67%, ước giải ngân 16.322,03 tỷ đồng, đạt 36,37% kế hoạch năm 2016; nguồn vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 19.980 tỷ đồng, đạt 62,44%, ước giải ngân 20.030 tỷ đồng, đạt 62,59% kế hoạch năm 2016.

Để đẩy nhanh công tác giải ngân, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan tham mưu của bộ tăng cường các giải pháp để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, nhữngtháng cuối năm ngành Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đã có nguồn vốn, đặc biệt các công trình trọng điếm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành.